Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wskaźniki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19

Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 18.12.2020
 
 
Zgodnie z wynikami badań opublikowanymi w CHEST, prawie 1 na 6 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 doświadcza incydentalnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Brak rygorystycznych badań dotyczących częstości występowania ŻChZZ uniemożliwia zrozumienie długoterminowych implikacji klinicznych.
Badacze przeprowadzili systematyczny przegląd i metaanalizę 49 badań opublikowanych między styczniem 2020 r. a lipcem 2020 r., w których oceniano częstość występowania ŻChZZ i/lub krwawień u hospitalizowanych pacjentów z potwierdzonym lub prawdopodobnym COVID-19. Głównym punktem końcowym była częstość rozpoznania ŻChZZ niezakończonych lub zakończonych zgonem, podczas hospitalizacji. Krwawienie związane z COVID-19 zostało uwzględnione jako drugorzędowy punkt końcowy.

Próba obejmowała 18 093 pacjentów ze zgłoszonymi informacjami związanymi z ŻChZZ, z których 1273 doświadczyło ŻChZZ. Inna zbiorcza próba 1411 pacjentów z informacjami dotyczącymi krwawienia obejmowała 148 pacjentów, u których wystąpiło krwawienie podczas hospitalizacji.

Ogólna zbiorcza częstość występowania ŻChZZ wyniosła 17% (95% CI, 13,4% -20,9%), w porównaniu z łączną częstością występowania zakrzepicy żył głębokich (DVT) wynoszącą 12,1% (95% CI, 8,4% -16,4%) i łączną częstością występowania zatorowości płucnej (PE) 7,1% (95% CI, 5,3% -9,1%). Połączone częstości występowania krwawień i dużych krwawień wyniosły odpowiednio 7,8% (95% CI, 2,6% -15,3%) i 3,9% (95% CI, 1,2% -7,9%).

Częstość występowania ŻChZZ była wyższa w badaniu przesiewowym w porównaniu z rozpoznaniem klinicznym (33,1% vs 9,8%; P <.0001). Wyższe wskaźniki zapadalności na ŻChZZ stwierdzono wśród pacjentów na oddziale intensywnej terapii w porównaniu z pacjentami na oddziale (27,9% vs 7,1%; P <.0001) oraz w badaniach prospektywnych w porównaniu z badaniami retrospektywnymi (25,5% vs 12,4%; P <.0001). Po wykluczeniu zakrzepicy związanej z cewnikiem/izolowanych dystalnych DVT, łączna szacunkowa częstość występowania DVT wynosiła 6,2%. Po wykluczeniu osób z izolowanymi podsegmentowymi ZP, łączna częstość występowania PE wyniosła 5,5% (p = 0,02).

Największą łączną szacunkową częstość występowania krwawień stwierdzono u pacjentów, którzy otrzymali pośrednią lub pełną dawkę leku przeciwzakrzepowego w porównaniu ze standardową dawką lub bez profilaktyki przeciwzakrzepowej (odpowiednio 21,4% vs 4,7% vs 4,4%; P <0,001), a najniższą w jedynym prospektywnym badaniu, w którym oceniano krwawienia (2,7% vs 9,4% retrospektywnie; P <0,001).

Naukowcy tłumaczą - aby zrozumieć użyteczność skuteczniejszych terapii przeciwzakrzepowych lub immunomodulujących w celu bezpiecznego ograniczenia ryzyka zdarzeń zakrzepowych i śmiertelności, potrzebne są dodatkowe badania.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe