Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wyniki badania klinicznego KEYNOTE-799

Źródło: strona wydawcy: doi:10.1001/jamaoncol.2021.2301
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 07.07.2021
 
 
Dodanie pembrolizumabu do chemioradioterapii wykazuje obiecująco aktywność wobec miejscowo zaawansowanego raka niedrobnokomórkowego w III stadium zaawansowania.
W badaniu klinicznym II fazy o akronimie KEYNOTE-799 oceniono, czy zastosowanie pembrolizumabu z chemioradioterapią przynosi korzyść u pacjentów z nieresekowalnym miejscowo zaawansowanym rakiem niedrobnokomórkowym płuc w trzecim stopniu zaawansowania.

Badanie oceniało dwie kohorty pacjentów i w obu zastosowano jedno ramię leczenia. Kohortę A stanowili pacjenci z płaskonabłonkowym lub niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc, którzy byli leczeni pembrolizumabem oraz chemioterapią złożoną z karboplatyny i paklitakselu, a także zostali poddani radioterapii klatki piersiowej. Kohortę B stanowili zaś pacjenci z wyłącznie niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc, którzy otrzymywali pembrolizumab, zostali poddani chemioterapii złożonej z cisplatyny i pemetreksedu oraz dodatkowo otrzymywali radioterapię. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, którzy uzyskali obiektywną odpowiedź na leczenie według kryteriów RECIST 1.1.

Kohortę A stanowiło 112 pacjentów (76 mężczyzn), a kohortę B – 102 pacjentów (62 mężczyzn). W obu kohortach odsetek obiektywnych odpowiedzi był podobny i wyniósł 70,5% w kohorcie A i 70,6% w kohorcie B. Czas odpowiedzi na leczenie powyżej 12 miesięcy utrzymał się u 79,7% pacjentów z odpowiedzią z kohorty A i u 75,6% z kohorty B. U co najmniej połowy pacjentów z kohort badawczych wystąpiły działania niepożądane co najmniej trzeciego stopnia.

Wyniki badania KEYNOTE-799 wskazują, że dodanie pembrolizumabu do chemioradioterapii wykazuje obiecująco aktywność wobec miejscowo zaawansowanego raka niedrobnokomórkowego w III stadium zaawansowania. Co ważne, wysoki odsetek obiektywnych odpowiedzi na leczenie uzyskano bez względu na zastosowaną chemioterapię.


Autor: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe