Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wyniki konkursu „Samorząd oddychający pełnymi płucami”

Udostępnij:
Wydarzenie realizowane w trakcie kampanii „Płuca Polski”, miało na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat chorób płuc, m.in. POChP oraz IPF.
31 maja zakończył się konkurs „Samorząd oddychający pełnymi płucami”, skierowany do jednostek samorządów terytorialnych, który wydawnictwo Termedia objęło patronatem medialnym.

Zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagrożenia, ryzyko i konsekwencje, jakie niosą za sobą choroby układu oddechowego jest niezwykle istotną kwestią. Eksperci podkreślają, iż wczesne rozpoznanie chorób jest warunkiem szybkiego rozpoczęcia terapii, która może spowolnić rozwój choroby, poprawić jakość życia pacjenta i zapobiec przedwczesnym zgonom. W trakcie kampanii podejmowanych jest wiele działań skierowanych do społeczeństwa oraz środowiska medycznego.

Celem konkursu było wyróżnienie samorządów podejmujących aktywne działania nakierowane na zapobieganie rozwojowi chorób płuc wśród swoich mieszkańców. Laureatami zostały:

Gmina Brzesko - projekt „Brzesko - Czysta Gmina”
Gmina Bychawa - projekt „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa”
Województwo pomorskie - projekt „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”.

Wybór laureatów był zadaniem jury konkursowego, w którego skład weszli prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, dr n. med. Katarzyna Lewandowska oraz Aleksandra Rusin-Mieniewska.

Inicjatorem konkursu jest firma Boehringer Ingelheim, organizator kampanii edukacyjnej „Płuca Polski”.

Patronatu honorowego udzieliło Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.