Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zaburzenia równowagi u pacjentów z POChP

Źródło: Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 17.09.2020
 
 
Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) mają czterokrotnie większe ryzyko upadku w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami, co jest spowodowane zaburzeniem równowagi. Na łamach czasopisma Thorax ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą, dotyczący zaburzeń równowagi u pacjentów z POChP.
Badacze zidentyfikowali w sumie 23 badania obejmujące 2751 uczestników. Pacjenci z POChP odnosili gorsze wyniki w porównaniu ze zdrowymi osobami w teście „Wstań i Idź” polegającym na wstaniu z krzesła, przejścia w spokojnym tempie 3 metrów i powróceniu na krzesło. Średnia różnica wynosiła 2,77 sekundy (MD=2,77 s; 95% CI: 1,46-4,09 s). Ponadto osoby z POChP miały gorsze wyniki w teście, polegającym na pomiarze czasu, w jakim pacjent jest w stanie stać na jednej nodze bez podparcia (MD= -11,75 s; 95% CI: -15,12 do -8,38 s). Do tego odnotowano gorsze wyniki w skali balansu Berga (-6,66; 95% CI: -8,95 do -4,37). Zaobserwowano umiarkowany związek pomiędzy zaburzeniami równowagi, a osłabioną siłą mięśnia czworogłowego uda (r=0,37).

Według badaczy, osoby z POChP mają ograniczenie równowagi, które może wynikać z osłabionej siły mięśniowej, zmniejszonej aktywności fizycznej oraz mniejszej wydolności fizycznej.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), MD – Mean Difference (pl. średnia różnica)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe