Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Znaczenie chorób krążenia dla rokowania POChP

Źródło: Małgorzata Farnik
Autor: Marta Koblańska |Data: 13.12.2019
 
 
Choroby układu krążenia często dotyczą chorych na POChP, Dane epidemiologiczne w tym zakresie wskazują na duże zróżnicowanie i szacuje się, że dotyczą 28-70% ogółu chorych na POChP. Choroby układu krążenia mają ogromne znaczenie dla rokowania i stanu klinicznego chorego.
Ponadto duszność jako istotny problem zarówno dla chorób układu krążenia, jak i oceny POChP, w tym stratyfikacji leczenia, stanowi wyzwanie diagnostyki różnicowej w przypadku współistnienia tych problemów klinicznych. Leki stosowane w chorobach układu krążenia mogą wykazywać interakcje, a nawet nasilać objawy POChP.

Niedawno przedstawiono wyniki kohortowego badania COSYCONET - do którego zakwalifikowano 1468 chorych odpowiadających stadiom od 0 do IV GOLD. W badaniu analizowane posiadaną przez chorego dotychczasową dokumentację (spirometria, pletyzmografia, echokardiografia), dane historyczne przebiegu leczenia. Analiza danych wstępnych sprzed badania wskazała, iż u 18% chorych stwierdzono cechy niewydolności lewokomorowej z niską frakcją wyrzutową. U części chorych jako jedyne schorzenie układu krążenia występowało nadciśnienie tętnicze. Niewystarczające lub brak leczenia w zakresie chorób układu krążenia było częstym wnioskiem diagnostyki kardiologicznej przeprowadzonej u chorych – u części było to nadciśnienie tętnicze bez innych dalszych odchyleń w badaniach dodatkowych, natomiast u innych nieleczonych do tej pory (38% badanych) w UKG stwierdzono obniżenie frakcji wyrzutowej EF poniżej 50%, cechy przerostu lewej komory (LVEDD >56mm) u ponad połowy chorych (53%).

Badacze stwierdzili, iż znaczna część chorych na POChP jest nie tylko obciążona kardiologicznie, ale też nie otrzymuje właściwego leczenia.

Ponadto stwierdzono korelację pomiędzy cechami przerostu lewej komory (LVEDD) a objawami u chorych na POChP i wynikami tradycyjnie stosowanych metod oceny (MRC, SGRQ).
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe