SPECJALIZACJE
 
Partner strategiczny
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Znamy wirusy szczególnie predysponujące do rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci
 
Pozaszpitalne zapalenie płuc stanowi jedną z częstszych przyczyn zgonów dzieci na świecie. Istotny odsetek pozaszpitalnych zapaleń płuc u dzieci ma etiologię wirusową. Samuel Rhedin i wsp. zaprojektowali badanie mające na celu ocenę związku pomiędzy specyficznymi zakażenia wirusowymi układu oddechowego a ryzykiem rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma Thorax.
3-letnim kliniczno – kontrolnym badaniem, przeprowadzonym w Sztokholmie objęto grupę dzieci ≤5 roku życia z radiologicznymi objawami pozaszpitalnego zapaleniem płuc (grupa badana). Grupę kontrolną stanowiły zdrowe dzieci w tym samym wieku. U dzieci w obydwu grupach pobrano wymaz z nosogardła, który posłużył następnie do oceny występowania 15 wirusów (przy wykorzystaniu RT-PCR).

93 spośród 121 dzieci z podejrzeniem zapalenia płuc na podstawie obrazu radiologicznego spełniało radiologiczne kryteria WHO rozpoznawania pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci. Grupę kontrolną stanowiło 240 dzieci. W grupie badanej na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono infekcje wirusowe u 81% dzieci (n=98), podczas gdy w grupie kontrolnej u 56% dzieci (n=134).

U 60% dzieci z grupy badanej potwierdzono obecność wirusa grypy, ludzkiego metapneumowirusa lub RSV. Potwierdzenie obecności tych wirusów najsilniej korelowało z rozwojem pozaszpitalnego zapalenia płuc [RSV (OR=21.3, 95% CI 8.3 - 54.4), hMPV (OR=14.9, 95% CI 5.4 - 41.2) wirus grypy (OR=13.8, 95% CI 2.5 - 76.6).
Nie wykazano związku pomiędzy obecnością wirusów paragrypy, enterowirusów lub rhinowirusów a ryzykiem rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc. Natomiast obecność koronawirusów oraz bokawirusów korelowała ujemnie z ryzykiem rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe