Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Związek pomiędzy stężeniem testosteronu, astmą i ryzykiem hospitalizacji z powodu astmy

Źródło: Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 09.09.2020
 
 
Astma częściej występuje u dorosłych kobiet w porównaniu z dorosłymi mężczyznami, co między innymi tłumaczy różnica w stężeniu testosteronu we krwi. Na łamach czasopisma Thorax ukazało się przekrojowe badanie, w którym udział wzięło ponad 250 000 Brytyjczyków, dotyczące związku pomiędzy stężeniem wolnego testosteronu we krwi, a występowaniem astmy.
W badaniu wykorzystano dane osób w wieku od 40 do 60 lat. W pracy skorzystano z wieloczynnikowego modelu regresji logistycznej, skorygowanego o stężenie estradiolu, historię palenia papierosów i inne ważne czynniki związane z ryzykiem astmy. Porównując do kwartylu o najniższym stężeniu wolnego testosteronu we krwi, zaobserwowano, że w wyższym stężeniu wolnego testosteronu we krwi były związane z mniejszą szansą chorowania na astmę zarówno u kobiet (Q4 vs. Q1: OR=0,67; 95% CI: 0,64-0,71), jak i u mężczyzn (Q4 vs. Q1: OR=0,87; 95% CI: 0,82-0,91).

Ponadto, u kobiet z astmą wyższe stężenia testosteronu były związane z mniejszą szansą hospitalizacji z powodu astmy (Q4 vs. Q1: OR=0,73; 95% CI: 0,56-0,95). Do tego zauważono negatywny związek pomiędzy wyższym stężeniem testosteronu, a obecnością świstów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Wyższe stężenia testosteronu korelowały również z lepszą funkcją płuc ocenianą w spirometrii.

Wyższe stężenia testosteronu są związane z mniejszym ryzykiem astmy zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Badanie miało charakter przekrojowy stąd należy z ostrożnością interpretować wyniki.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe