Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Związek pomiędzy występowaniem obturacyjnego bezdechu sennego a niepłodnością męską

Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 12.07.2021
 
 
Choroba może wpływać na zaburzenia płodności poprzez zakłócenie cyklu dnia i nocy, co niekorzystnie oddziałuje na gospodarkę hormonalną i metaboliczną organizmu.
Obturacyjny bezdech senny przynosi wiele niekorzystnych skutków dla funkcjonowania organizmu. Uważa się, że choroba może mieć wpływ na występowanie niepłodności wśród mężczyzn. Do tej pory jednak nie opublikowano populacyjnego badania analizującego tę relację. Na łamach „JAMA Network Open” ukazały się wyniki tajwańskiego badania zajmującego się tym problemem.

Autorzy wykorzystali dane pochodzące z tajwańskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Naukowcy zidentyfikowali pacjentów ze stwierdzoną niepłodnością z co najmniej trzema wizytami, podczas których opisano tę chorobę, lub z jedną hospitalizacją w latach 2007–2013 z odnotowaną obecnością niepłodności. Do każdego przypadku dobrano po 4 mężczyzn tożsamych pod względem wieku i płci. Występowanie obturacyjnego bezdechu sennego ustalono tylko u tych osób, u których choroba została rozpoznana poprzez polisomnografię.

Grupę badawczą stanowiło 4607 mężczyzn w średnim wieku 34 ±5 lat, a grupa kontrolna była cztery razy liczniejsza. W wieloczynnikowym modelu regresji logistycznej obturacyjny bezdech senny był niezależnym czynnikiem ryzyka związanym z występowaniem niepłodności męskiej (OR = 1,24 95% CI: 1,10–1,64). Gdy wydzielono podgrupę pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym, u których nie zastosowano leczenia, związek ten był jeszcze silniejszy (OR = 1,80; 95% CI: 1,56–2,07).

Wyniki sugerują, że występowanie obturacyjnego bezdechu sennego zwiększa ryzyko niepłodności męskiej, szczególnie gdy nie jest on leczony. Obturacyjny bezdech senny może wpływać na zaburzenia płodności poprzez zakłócenie cyklu dnia i nocy, co niekorzystnie oddziałuje na gospodarkę hormonalną i metaboliczną organizmu.Autor notatki: lek. med. Mikołaj KamińskiCI – Confidence Interval (przedział ufności), OR – Odds Ratio (iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe