eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
116.60

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2018
0,3
 
Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez wydawanie w pełni anglojęzycznych wersji artykułów – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez stworzenie nowoczesnego elektronicznego systemu obsługi manuskryptów – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM – zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez stworzenie bazy danych i pozyskanie zagranicznych recenzentów – zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

3/2019
vol. 25
 
 

 
Artykuł oryginalny

Suplementacja lewotyroksyną dysfunkcji tarczycy związanej z otyłością u dzieci: prospektywne, randomizowane badanie kliniczno-kontrolne

Sugantha Kumar, Devi Dayal, Savita Verma Attri, Atul Gupta, Anil Kumar Bhalla
Data publikacji online: 2019-09-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.87709
Artykuł oryginalny

Występowanie pozatarczycowych wad wrodzonych u dzieci z wrodzoną niedoczynnością tarczycy – obserwacje pojedynczego ośrodka pediatrycznego w Europie Centralnej z przeglądem piśmiennictwa

Anna Wędrychowicz, Aleksandra Furtak, Anna Prośniak, Magdalena Żuberek, Maria Szczerkowska, Peter Pacut, Dorota Lemańska, Aleksandra Słuszniak, Jerzy B. Starzyk
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (3): 114-121
Data publikacji online: 2019-09-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.87178
Artykuł oryginalny

Trudności w diagnostyce zespołu policystycznych jajników u młodzieży – badanie pilotażowe

Monika A. Milczarek, Anna M. Kucharska, Ada Borowiec
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (3): 122-126
Data publikacji online: 2019-09-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.87177
Artykuł oryginalny

Choroba Cushinga u dzieci i młodzieży – ocena przebiegu klinicznego, procesu diagnostycznego i efektów terapeutycznych – doświadczenia pojedynczego ośrodka pediatrycznego

Anna Wędrychowicz, Barbara Hull, Katarzyna Tyrawa, Anna Kalicka-Kasperczyk, Grzegorz Zieliński, Jerzy Starzyk
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (3): 127-143
Data publikacji online: 2019-09-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.87179
Artykuł przeglądowy

Procedury „Oncofertility” u dzieci i młodocianych

Marta Tarasiewicz, Iwo Martynowicz, Paweł Knapp, Piotr Sieczyński
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (3): 144-149
Data publikacji online: 2019-09-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.87710
Artykuł przeglądowy

Neofobia żywieniowa u dzieci

Paulina Łoboś, Anna Januszewicz
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (3): 150-154
Data publikacji online: 2019-09-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.87711
Artykuł edukacyjny

Różnicowanie pomiędzy pourazowym przerwaniem szypuły przysadki a genetycznie uwarunkowanym zespołem przerwania szypuły przysadki – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Anna Ruszała, Małgorzata Wójcik, Andrzej Krystynowicz, Jerzy B. Starzyk
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (3): 155-162
Data publikacji online: 2019-09-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.87708
Opis przypadku

Głęboki niedobór wzrostu w wyniku autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u jednej z sióstr po-chodzących z ciąży bliźniaczej

Andrzej Kędzia, Katarzyna A. Majewska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (3): 163-167
Data publikacji online: 2019-09-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.87713
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe