eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
116.60

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2018
0,3
 
Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez wydawanie w pełni anglojęzycznych wersji artykułów – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez stworzenie nowoczesnego elektronicznego systemu obsługi manuskryptów – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM – zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez stworzenie bazy danych i pozyskanie zagranicznych recenzentów – zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Czasopismo zintegrowane z

1/2020
vol. 26
 
 

 
Artykuł oryginalny

Ocena autofluorescencji skóry jako miary akumulacji zaawansowanych produktów końcowej glikacji u dzieci i młodzieży z prawidłowym stężeniem hemoglobiny A1c

Marta Jankowska, Katarzyna Bobeff, Anna Baranowska-Jaźwiecka, Maria Mianowska, Anna Lubnauer, Arkadiusz Michalak, Wojciech Młynarski, Agnieszka Szadkowska, Beata Mianowska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 1–9
Data publikacji online: 2020-04-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.93251
Artykuł oryginalny

Markery metabolizmu kostnego mogą być związane z przetrwałą insulinosekrecją u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Małgorzata Szymańska, Izabela Michałus, Marcin Kaszkowiak, Krystyna Wyka, Danuta Chlebna-Sokół, Wojciech Fendler, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Wojciech Młynarski, Agnieszka Szadkowska, Agnieszka Zmysłowska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 10–16
Data publikacji online: 2020-04-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.94391
Artykuł oryginalny

Porównanie stężenia sirtuiny 1 i parametrów zależnych we krwi osób chorych na cukrzycę i zdrowych

Mehrali Rahimi, Somayeh Ghanbari, Mozafar Khazaei, Elham Niroman
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 17–21
Data publikacji online: 2020-04-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.94392
Artykuł oryginalny

„PoZdro!” jako przykład skutecznego wieloośrodkowego programu zwalczania otyłości i promowania zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży w Polsce – protokół badania oraz doniesienia wstępne z pierwszego ośrodka

Michał Brzeziński, Katarzyna Korzeniowska, Kamila Szarejko, Marcin Radziwiłł, Malgorzata Myśliwiec, Tomasz Anyszek, Leszek Czupryniak, Per-Olof Berggren, Piotr Soszyński
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 22–26
Data publikacji online: 2020-04-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.94393
Artykuł oryginalny

Ocena jakości diety, spożycia składników odżywczych i zachowań żywieniowych u dzieci otyłych w porównaniu z dziećmi zdrowymi

Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Martyna Kozłowska, Paweł J. Jagielski
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 27–38
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.93250
Artykuł oryginalny

Intensywność próchnicy zębów oraz stan przyzębia u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1

Marek Pachoński, Przemysława Jarosz-Chobot, Aleksandra Koczor-Rozmus, Patrycja Łanowy, Katarzyna Mocny-Pachońska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 39–44
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.93249
Artykuł przeglądowy

Glukagon donosowy – nowy sposób leczenia ciężkiej hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą

Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 45–57
Data publikacji online: 2020-04-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.94390
Opis przypadku

Wrodzony przerost nadnerczy z prostą wirylizacją u bliźniąt monozygotycznych: opis rzadkiego przypadku i przegląd wcześniejszych przypadków

Balasubramaniyan Muthuvel, Akanksha Gautam, Rimesh Pal, Inusha Panigrahi, Devi Dayal
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 58–62
Data publikacji online: 2020-03-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2020.93248
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe