eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
111,36

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2018
0,3
 
Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez wydawanie w pełni anglojęzycznych wersji artykułów – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez stworzenie nowoczesnego elektronicznego systemu obsługi manuskryptów – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM – zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez stworzenie bazy danych i pozyskanie zagranicznych recenzentów – zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

2/2019
vol. 25
 
 

 
Wspomnienie

Dr hab. n. med. Maria Kalina (1975–2019)

Ewa Małecka-Tendera
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 53
Data publikacji online: 2019-06-29
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.86050
Artykuł oryginalny

Zmienność sezonowa stężeń witaminy D oraz częstość jej niedoboru u dzieci i młodzieży z regionu Polski Centralnej

Joanna Smyczyńska, Urszula Smyczyńska, Renata Stawerska, Hanna Domagalska-Nalewajek, Andrzej Lewiński, Maciej Hilczer
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 54-59
Data publikacji online: 2019-06-29
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.85814
Artykuł oryginalny

Stopień zaangażowania ojców w opiekę nad ich dziećmi z cukrzycą i jego implikacjedla funkcjonowania rodziny w ocenie matek diabetyków

Monika Anna Zamarlik
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 60-66
Data publikacji online: 2019-06-29
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.85815
Artykuł oryginalny

Model ex vivo do oceny cytotoksyczności materiału biologicznego pochodzącego od pacjentów z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów

Agnieszka Piwowar, Anna Rorbach-Dolata, Natalia Głogowska, Dorota Bednarska-Chabowska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 67-73
Data publikacji online: 2019-06-29
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.85816
Artykuł przeglądowy

Odżywianie dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 w rekomendacjach diety śródziemnomorskiej

Irena Mańkiewicz-Żurawska, Przemysława Jarosz-Chobot
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 74-80
Data publikacji online: 2019-06-29
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.85817
Artykuł przeglądowy

Wpływ spożywania skrobi opornej na rozwój nadwagi, otyłości i zaburzeń w gospodarce węglowodanowej u dzieci

Agnieszka Lejk, Małgorzata Myśliwiec, Artur Myśliwiec
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 81-84
Data publikacji online: 2019-06-29
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.85818
Opis przypadku

Stan hiperglikemiczno-hipermolalny jako pierwsza manifestacja cukrzycy typu 2 u dziecka

Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Joanna Chrzanowska, Anna Noczyńska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 85-89
Data publikacji online: 2019-06-29
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.85819
Opis przypadku

Ciekawy przypadek przedwczesnego dojrzewania płciowego spowodowanego guzem jajnika u niemowlęcia

Devi Dayal, Keerthivasan Seetharaman, Prema Menon, Anshita Aggarwal, Gargi Das, Radhika Srinivasan
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 90-94
Data publikacji online: 2019-06-29
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.85820
Opis przypadku

Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X zdiagnozowana u trzech braci

Marta Herman, Maksym Jura, Kornelia Krakowska, Ewa Barg
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 95-98
Data publikacji online: 2019-06-29
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.85821
Raport

O czym mówiono w czasie 44. zjazdu ISPAD International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes?

Przemysława Jarosz-Chobot, Ewa Buczkowska
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 99-102
Data publikacji online: 2019-06-29
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pedm.2019.85823
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe