eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
1/2023
vol. 17
 
 

 
Artykuł oryginalny

W jaki sposób przygotować rehabilitacyjnie pacjentów z dużą przepukliną brzuszną do zabiegu jej usunięcia?

Anna Spannbauer, Arkadiusz Berwecki, Anita Kulik, Beata Białko, Beata Markowska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(1): 1-5
Artykuł przeglądowy

Problemy związane z miejscowym leczeniem rany w obrębie mostka – przegląd piśmiennictwa

Anna Malisiewicz, Aneta Zymon, Dariusz Bazaliński
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(1): 6-17
Opis przypadku

Holistyczna opieka nad chorym z owrzodzeniem żylnym kończyny dolnej – opis przypadku klinicznego

Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień, Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(1): 18-22
Artykuł oryginalny

Jakość życia kobiet z rozpoznaniem nowotworu piersi

Weronika Harasim, Ewa Perkowska, Jolanta Lewko, Aleksandra Perkowska, Dominika Tabaka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(1): 23–30
Artykuł oryginalny

Fat grafting and skin grafting for the treatment of non-ischaemic ulcers in the lower extremity

Alvaro J. Bernal Martinez, Julio Delgado Martinez, Lucia Gomez-Escolar Larrañaga, Alba Perales Enguita, Ester Sanz Aranda
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(1): 31-37
Artykuł oryginalny

Jakość życia chorych objętych Kompleksowym Leczeniem Ran Przewlekłych

Kamila Pytlak, Paulina Szymańska, Mateusz Skórka, Dariusz Bazaliński
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(1): 38-45
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.