eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.3
MNiSW
70
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.6
 
Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
1/2017
vol. 26
 
 

 
Artykuł oryginalny

Polska adaptacja Gotlandzkiej Skali Męskiej Depresji (GDMS) Wolfganga Rutza

Jan Chodkiewicz
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (1): 13-23
Data publikacji online: 2017-06-13
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2017.68291
Artykuł oryginalny

Percepcja własnej choroby przez osoby z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (SMRR) – doniesienie wstępne

Joanna Król, Dorota Koziarska, Teresa Rzepa, Małgorzata Szcześniak, Przemysław Nowacki
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (1): 24-35
Data publikacji online: 2017-06-13
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2017.68292
Opis przypadku

Społeczny odbiór niebezpiecznej osoby w zaostrzeniu psychotycznym na przykładzie przypadku orzeczniczego biegłych sądowych

Maciej Dziurkowski, Ewelina Dziurkowska, Maciej Zbyszkowicz
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (1): 36-43
Data publikacji online: 2017-06-13
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2017.68293
Opis przypadku

Podróże lotnicze to nie tylko wyjazdy na wakacje – jet lag u pracowników linii lotniczych

Katarzyna Szaulińska, Ewa Poradowska, Aleksandra Wierzbicka, Adam Wichniak
Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (1): 44-54
Data publikacji online: 2017-06-13
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2017.68294
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.