eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.7
MNiSW
70
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2023
0.9
 
Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


Czasopismo indeksowane w PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/4288/.


1/2020
vol. 29
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Od redaktora naczelnego

Piotr Świtaj
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (1): 1-2
Data publikacji online: 2020-04-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.94691
Artykuł oryginalny

Coexistence of emotional reactions and atrophic brain changes in patients with clinically isolated syndrome of multiple sclerosis

Olga Shulga, Ihor Vydyborets, Tetyana Mamchych
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (1): 3-10
Data publikacji online: 2020-04-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.94690
Artykuł oryginalny

Stereotypy kontra realia: wstyd i sposoby radzenia sobie z nim przez osoby zdrowe i chore na stwardnienie rozsiane – badanie wstępne

Joanna Furmańska, Teresa N. Rzepa, Dorota Koziarska, Emilia Rutkowska, Marek Bulsa
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (1): 11-24
Data publikacji online: 2020-04-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.94692
Artykuł oryginalny

Objawy negatywne, przetrwałe objawy negatywne i zespół deficytowy a nasilenie objawów schizofrenii i poziom funkcjonowania przez 20 lat

Aneta Kalisz, Dagmara Mętel, Artur Daren, Piotr Błądziński, Dawid Kruk, Andrzej Cechnicki
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (1): 25-38
Data publikacji online: 2020-04-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.94693
Artykuł oryginalny

Subiektywna ocena przyjęcia i pierwszych dni hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym z perspektywy pacjentów

Piotr Błądziński, Marta Hat, Artur Daren, Dawid Kruk, Anna Depukat, Łukasz Cichocki, Krzysztof Wojtasik-Bakalarz, Małgorzata Bryła, Kamila Wronkowicz, Małgorzata Dudek, Małgorzata Prus-Piotrowicz, Magdalena Łukawska, Martyna Kędziora-Wysocka, Aleksandra Woszczenko, Andrzej Cechnicki
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (1): 39-53
Data publikacji online: 2020-04-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.94694
Artykuł przeglądowy

Depresja u mężczyzn – specyfika, etiologia i związki z tendencjami samobójczymi oraz używaniem substancji psychoaktywnych: przegląd piśmiennictwa

Aleksandra Kielan, Dagny Gorostiza, Anna Mosiołek, Jan Chodkiewicz, Łukasz Święcicki, Bożena Walewska-Zielecka
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (1): 54-66
Data publikacji online: 2020-04-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.94695
Opis przypadku

Differentiation of the first psychotic episode and autoimmune encephalitis with anti-NMDA receptor antibodies, using the EEG findings – case report and literature review

Adam S. Hirschfeld, Daniel Lubiński, Łukasz Szumerowicz
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (1): 67-73
Data publikacji online: 2020-04-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.94696
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.