eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.3
MNiSW
70
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.6
 
Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
4/2018
vol. 27
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Standardy Opieki Psychiatrycznej – bo warto pytać

Katarzyna Parzuchowska
Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (4): 259-260
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2018.80879
Artykuł oryginalny

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z problemami internalizacyjnymi młodzieży w okresie późnego dorastania

Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Krzysztof Bobrowski
Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (4): 261-280
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2018.80880
Artykuł oryginalny

Addenbrooke’s Cognitive Examination-III (ACE-III) jako nowe potencjalne narzędzie do przesiewowego wykrywania zaburzeń poznawczych w przebiegu stwardnienia rozsianego

Małgorzata Figlus, Magdalena Obrembska, Elżbieta Miller, Andrzej Głąbiński
Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (4): 281-288
Data publikacji online: 2018-11-14
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2018.79556
Artykuł oryginalny

Związek postawy rodziny z płcią, nasileniem objawów i funkcjonowaniem społecznym osób chorujących na schizofrenię przez 20 lat. Badanie prospektywne

Dagmara Mętel, Aneta Kalisz, Aleksandra Arciszewska, Anna Bielańska, Dawid Kruk, Andrzej Cechnicki
Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (4): 289-303
Data publikacji online: 2018-11-14
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2018.79557
Artykuł oryginalny

Piętno doświadczane i postrzegane u osób chorujących na schizofrenię

Katarzyna Chotkowska
Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (4): 304-317
Data publikacji online: 2019-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2018.80883
Artykuł oryginalny

Poznawcze przetwarzanie traumy jako wyznacznik negatywnych i pozytywnych konsekwencji doświadczonych zdarzeń traumatycznych

Zygfryd Juczyński, Nina Ogińska-Bulik
Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (4): 318-333
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2018.80884
Artykuł przeglądowy

Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych

Magdalena Torbus-Paluszczak, Beata Łabuz-Roszak
Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (4): 334-342
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2018.80885
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.