eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.3
MEiN
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.6
 
Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
4/2019
vol. 28
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Od redaktora seniora

Jacek Wciórka
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (4): 231-232
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2019.92483
Artykuł oryginalny

Zdrowie psychiczne polskich studentów – wybrane wskaźniki pozytywne i negatywne

Sylwia Kluczyńska, Ewa M. Witkowska, Lidia Zabłocka-Żytka, Ewa Sokołowska
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (4): 233-240
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2019.92484
Artykuł oryginalny

Osobowość typu D a objawy zespołu stresu pourazowego u młodzieży – mediacyjna rola prężności

Nina Ogińska-Bulik, Paulina Michalska
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (4): 241-256
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2019.92485
Artykuł przeglądowy

Rola oporności na kwas acetylosalicylowy u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu

Adam Wiśniewski, Karolina Filipska
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (4): 257-266
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2019.92487
Artykuł przeglądowy

Wzorzec dobrego psychiatry według Antoniego Kępińskiego. Przykłady z orzecznictwa sądów lekarskich

Iwona Wrześniewska-Wal
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (4): 267-272
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2019.92488
Artykuł przeglądowy

Jak sieci neuronowe będą wspomagały pracę biegłych sądowych z zakresu seksuologii

Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
Adv Psychiatry Neurol 2019; 28 (4): 273-282
Data publikacji online: 2019-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2019.92489
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.