eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MEiN
5
INDEX COPERNICUS
89.47

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
 
Oficjalne Czasopismo Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego


Od 1 lipca 2018 r. opłata za publikację artykułu wynosi:
- 300 zł, jeżeli pierwszy autor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
- 400 zł dla autorów niebędących członkami Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
2/2012
vol. 20
 
 

 
Artykuł oryginalny

Czynniki demograficzne a poziom samopielęgnacji pacjentów po wyłonieniu stomii jelitowej

Jolanta Glińska, Małgorzata Cerbin, Małgorzata Lewandowska, Beata Brosowska, Łukasz Dziki, Adam Dziki
Artykuł oryginalny

Analiza samooceny wiedzy pacjentów oraz ich oczekiwań w zakresie przygotowania do planowej operacji

Janina Książek, Agnieszka Habel, Katarzyna Turowska, Magdalena Leyk
Artykuł oryginalny

Emocje dziecka w rodzinie alkoholowej

Wioletta Ławska, Grażyna Dębska, Maria Zięba
Artykuł oryginalny

Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez młodzież szkół ponadgimnazialnych jako wybór przyszłego zawodu — doniesienia wstępne

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Grażyna Bąkowska, Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Aleksandra Gaworska-Krzemińska
Artykuł oryginalny

Potrzeba ustawicznego kształcenia ratowników medycznych na tle innych zawodów regulowanych

Dorota Rębak, Stanisław Głuszek, Grażyna Nowak-Starz, Małgorzata Markowska
Artykuł oryginalny

Obciążenie rodziny w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera

Marlena Szewczyczak, Eliza Adryan, Maria Stachowska, Dorota Talarska
Artykuł oryginalny

Ocena przebiegu odczynu popromiennego ze strony skóry z wykorzystaniem skali RISRAS

Ewa Ziółkowska, Tomasz Wiśniewski, Danuta Króliczewska, Anna Zuza-Witkowska, Elżbieta Kaczmarek
Artykuł przeglądowy

Koncepcja roli zawodowej pielęgniarki w literaturze przedmiotu

Grażyna Anna Franek, Krystyna Łukasz-Paluch, Beata Cholewka
Artykuł przeglądowy

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadczynnością tarczycy

Kinga Witczak-Błoszyk, Anna Justyna Bednarek, Katarzyna B. Głodowska
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe