eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
126.20

GOOGLE H5
21

VIEW ARTICLES
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.51

Journal Citation Indicator
CiteScore 2020
3.1
 
4/2007
vol. 6
 
 

 

Komentarz Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy

Tomasz Pertyński, Tomasz Paszkowski, Romuald Dębski, Grzegorz Stachowiak
Online publish date: 2007-08-28

A new chance for hormone therapy in cardiological prophylaxis?

Zdzisława Kornacewicz-Jach
Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 189–194
Online publish date: 2007-08-28

Women’s sexuality – future directions

Zbigniew Lew-Starowicz, Anita Błażejewska, Małgorzata Bińkowska
Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 195–198
Online publish date: 2007-08-28

Obesity in women qualified for urodynamic study

Agnieszka Wilamowska, Anna Sobczuk
Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 204–207
Online publish date: 2007-08-28

Endometrial hyperplasias – diagnosis and treatment

Leszek Bobin, Andrzej Malinowski
Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 212–219
Online publish date: 2007-08-28

Analysis of hair zinc concentration changes in women during perimenopausal transition

Edyta Wlaźlak, Aldona Dunicz-Sokolowska, Grzegorz Surkont, Tomasz Stetkiewicz, Alfreda Graczyk
Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 220–222
Online publish date: 2007-08-28

Reproductive and menstrual factors and the risk of endometrial cancer

Anna Sobczuk, Marcin Wrona, Janusz Sobotkowski, Tomasz Pertyński
Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 223–232
Online publish date: 2007-08-28

The influence of estrogen on skin changing

Barbara Zegarska, Magdalena Woźniak
Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 233–238
Online publish date: 2007-08-28

Reactive oxygen species generation in women with osteoporosis

Tomasz Stetkiewicz, Marcin Makowski, Grzegorz Stachowiak, Ireneusz Połać, Grzegorz Surkont, Tomasz Pertyński
Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 239–243
Online publish date: 2007-08-28

Multiple bladder calculi – a rare cause of overactive bladder complaints after pelvic organ prolapse operative treatment

Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Aldona Dunicz-Sokolowska, Maria Wieszczycka, Dominika Sobieszkoda, Tomasz Stetkiewicz, Jacek Suzin
Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 244–245
Online publish date: 2007-08-28

Abnormal uterine bleeding

Dorota Robak-Chołubek, Małgorzata Sobstyl, Grzegorz Jakiel
Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 246–249
Online publish date: 2007-08-28

Testowy program edukacyjny - niepowściagliwe wymioty ciężarnych

Przegląd Menopauzalny 2007; 4: 246–249
Online publish date: 2007-08-28
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.