eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2008
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Koncepcje stanów mieszanych w polskich podręcznikach psychiatrii

Joanna Grajkowska
,
Iwona Koszewska

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 153–158
Data publikacji online: 2008/11/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Cel pracy: W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie stanami mieszanymi w przebiegu chorób afektywnych. Celem tej pracy jest przegląd koncepcji stanów mieszanych w polskiej literaturze psychiatrycznej od czasów pierwszych podręczników do współczesnych.
Metoda: Analizie poddano wszystkie polskie podręczniki psychiatrii wydane od 1845 r. do dziś.
Wnioski: Pozycja stanu mieszanego w polskich podręcznikach obrazuje wpływ nauki światowej na wiedzę podręcznikową w Polsce. Przegląd koncepcji tłumaczy też, dlaczego za stany mieszane część psychiatrów uważa nie tylko epizody afektywne ze współistniejącymi objawami depresyjnymi i maniakalnymi, lecz także inne zaburzenia.


Aim of the study: In recent years there is a growing interest in mixed states in the course of affective disorders. The aim of this study is to present the development of the concept of mixed states in Polish psychiatric literature since publication of the first textbooks till now.
Method: The authors have analyzed all Polish psychiatric textbooks published since 1845 until now.
Conclusions: The position of mixed states in polish textbooks reflects the impact of the world science on school-bookish knowledge in Poland. The review explains also the reason, why some psychiatrists still consider the mixed state in terms of schizoaffective, as well as personality disorder with psychotic disease, and not affective episodes.
słowa kluczowe:

stan mieszany, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, mania

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe