eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2010
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Opis przypadku
Zaburzenia poznawcze i objawy psychopatologiczne w przebiegu zespołu Fahra – opis przypadku

Kinga Jochim
,
Robert Kucharski
,
Marcin Woźniak
,
Maria Nowak
,
Katarzyna Łachut
,
Marzenna Ziółkowska-Kochan
,
Dorota Motyl

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2010; 5, 2: 90–94
Data publikacji online: 2010/11/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
objawy różnie nasilonych zaburzeń poznawczych i objawów psychopatologicznych. W pracy przedstawiono przypadek 68-letniej pacjentki z rozpoznanym zespołem Fahra. Omówiono przebieg procesu diagnozy lekarskiej i psychologicznej oraz zastosowane metody terapii. Różnorodność objawów klinicznych w przebiegu zwapnienia jąder podstawy powinna motywować lekarzy do szczegółowej oceny stanu pacjenta. Ocena stanu neuropsychologicznego pacjentów powinna być badaniem rutynowym, użytecznym w długoterminowym rokowaniu.

Idiopathic basal ganglia calcification (Fahr’s syndrome) causes dementia. However, various forms of cognitive impairment and psychopathological symptoms are described in the literature and occur in practice. In the paper, a 68-year old female patient with Fahr’s syndrome is described. The process of medical and psychological diagnosis and methods of therapy are presented. The variety of clinical symptoms in Fahr’s syndrome should make us more careful in medical examination. Assessment of the neuropsychological state of these patients should be a routine examination, useful for the long-term outcome.
słowa kluczowe:

zespół Fahra, deficyty poznawcze, objawy psychopatologiczne, różnicowanie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.