Specjalizacje, Kategorie, Działy

Obszerny program 32. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Autor: Bartosz Aleksandrowicz
|
Cztery dni wypełnione wykładami specjalistycznymi i historycznymi, warsztaty praktyczne, sesje przypadków i wydarzenia towarzyszące czekają na uczestników od 31 maja do 3 czerwca w Lublinie.
Wydarzenie, w którym wezmą udział specjaliści leczenia chorób skóry z całej Polski, to okazja do uroczystych obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Za sprawą pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie dwukrotnie je przekładano, teraz jednak zjazd odbędzie się bez przeszkód i z dużym rozmachem.

Już pierwszego dnia na uczestników czekają kursy specjalistyczne. Zainteresowani będą mogli rozwinąć swoje umiejętności w zakresie trichoskopii, dermatoskopii, laseroterapii, terapii fotodynamicznej, kapilaroskopii czy dermatochirurgii. Szkolenia obejmą wprowadzenie teoretyczne zawierające podstawowe informacje i zasady działania, opisy zastosowania metod terapeutycznych, ścieżki postępowania oparte na przypadkach klinicznych, a także zajęcia kliniczne. Kurs trichoskopii jest bezpłatny, w pozostałych udział wziąć można po dokonaniu opłaty w wysokości 190 złotych.

REJESTRACJA NA KURSY

UWAGA!
Rejestracja widoczna po wcześniejszej rejestracji na zjazd i zalogowaniu na konto uczestnika.


Po kursach zaplanowano pierwszą sesję plenarną, w trakcie której wystąpią zagraniczni goście – prof. Lars French oraz MD Jean Bolognia. Po dyskusji na temat ich prelekcji nastąpi uroczyste otwarcie zjazdu zwieńczone koncertem.

Kolejne dni przebiegną według jednolitego scenariusza. Od rana uczestnicy będą mogli zapoznać się z przypadkami klinicznymi na prezentacjach plakatowych. O 9.35 rozpoczną się sesje specjalistyczne prowadzone równocześnie w siedmiu salach. Tym samym uczestnicy będą mogli wybierać spośród ponad 60 paneli tematycznych! W planie każdego kolejnego dnia znalazły się trzy cykle takich wykładów przedzielone przerwami kawowymi oraz sesjami plenarnymi rozpoczynającymi się między 11.25 a 11.45.

Dopełnienie programu to wydarzenia okazjonalne – posiedzenie zarządu głównego PTD (31 maja, godzina 11.30), Krajowy Zjazd Delegatów (2 czerwca, godz. 17.30). Zainteresowani będą mogli również wziąć udział w kolacji połączonej z zabawą taneczną przy rytmach serwowanych przez DJ-a*. Wydarzenie to jest odpłatne dla uczestników.


REJESTRACJA NA SPOTKANIE TOWARZYSKIE

* Spotkanie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Infarmie.


Patronami honorowymi 32. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego są:
– wojewoda lubelski Lech Sprawka,
– marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski;
– prezydent Lublina Krzysztof Żuk;
– JM rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Wojciech Załuska;
– Naczelna Izba Lekarska;
– Lubelska Izba Lekarska.

Nad realizacją i przebiegiem wydarzenia czuwają Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Doroty Krasowskiej i Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Lidii Rudnickiej.


REJESTRACJA NA ZJAZD
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.