DERMATOLOGIA
Płuco i opłucna
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Przeciwciała IgG przeciw BP 180 a odpowiedź na inhibitory punktów kontrolnych u pacjentów z rakiem płuca

Źródło: doi.org/10.1016/j.jaad.2019.08.045 /Mikołaj Kamiński
Autor: Aleksandra Lang |Data: 28.04.2020
 
 
Inhibitory punktów kontrolnych to nowa obiecująca grupa leków onkologicznych. Terapia związana z oddziaływaniem na białka odpowiedzialne za apoptozę charakteryzuje się częstymi działaniami niepożądanymi związanymi z układem odpornościowym (immune related adverse events, irAEs). Zespół badawczy ze Szwajcarii i Niemiec przeprowadził badanie, w którym ocenił, czy przeciwciała IgG mają związek ze skutecznością inhibitorów punktów kontrolnych oraz występowaniem skórnych irAEs.
Pomysł badania opierał się na zwróceniu uwagi, że niedrobnokomórkowy rak płuc i skóra mogą wykazywać ekspresję tych samych cząsteczek: BP180, BP230 i kolagenu typu VII. Zatem działanie inhibitorów punktów kontrolnych może wpływać na guza oraz wywoływać efekty uboczne na skórze.

Badacze przeanalizowali przebieg leczenia terapią wpływającą na białka odpowiedzialne za programowaną śmierć komórki (anty-PD1/PD-L1) u 40 osób z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. U każdego z badanych oceniono przeciwciała przeciwko BP180, BP230 i kolagenowi VII przed i po zakończeniu leczenia. U 16 uczestników badania (40%) zaobserwowano skórne irAEs. Podwyższone stężenie przeciwciał IgG przeciwko BP180 przed rozpoczęciem leczenia było związane z rozwojem irAE skóry, kliniczną odpowiedzią na terapię oraz całkowitym przeżyciem.

Wyniki sugerują, że poziom przeciwciał IgG anty-BP180 u pacjentów z rakiem niedrobnokomórkowym płuc może być markerem odpowiedzi na leczenie inhibitorami punktów kontrolnych.

Artykuł „BP180-specific IgG is associated with skin adverse events, therapy response, and overall survival in non-small cell lung cancer patients treated with checkpoint inhibitors” jest dostępny w trybie Open Access na stronie „Journal of American Academy of Dermatology".
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe