Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Dr Furmanek o diagnostyce obrazowej zawrotów głowy ►

Źródło: konferencja Pułapki w Neurologii
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 11.01.2022
 
 
– Niezwykle istotną rolę pełni wywiad, pozwala on też niejednokrotnie przybliżyć się do stwierdzenia, jaka jest etiologia patologii powodującej zawroty głowy. Diagnostyka obrazowa ma za zadanie potwierdzenie wstępnej hipotezy bądź wykluczenie alternatywnego rozpoznania różnicowego w aspekcie zmian organicznych – mówi dr n. med. Mariusz I. Furmanek.
– Zawroty głowy – vertigo – są pojęciem abstrakcyjnym, opis zawarty w definicji – że jest to halucynacja ruchu wirowego pacjenta lub otoczenia – odnosi się do zawrotów głowy typu klasycznego pochodzenia obwodowego. W praktyce zawroty głowy w relacji pacjenta oprócz uczucia wirowania mogą dotyczyć subiektywnego uczucia chwiania, zapadania, unoszenia się lub popychania. Mogą opisywać wrażenie niepewności postawy i chodu czy zaburzenia orientacji w przestrzeni. Zdarza się, że pod pojęciem zawrotów głowy pacjent ma na myśli subiektywne wrażenie zagrażającego omdlenia czy mroczki przed oczami – tłumaczy dr n. med. Mariusz I. Furmanek z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Niewykle istotnym etapem diagnostyki zawrotów głowy jest wywiad, w większości przypadków pozwalający na skuteczne różnicowanie zespołu obwodowego i ośrodkowego na podstawie charakteru zaburzeń, początku i dynamiki objawów, czasu trwania powtarzalnych ataków zawrotów, nasilania dolegliwości przy ruchach głowy, współwystępowania zaburzeń słuchu, szumów usznych lub uczucia pełności, współwystępowania zaburzeń ostrości widzenia, zaburzeń przytomności, bólów głowy, drgawek oraz zaburzeń neurologicznych.

– W trakcie wywiadu pacjent może ujawnić istotne dane z przeszłości, takie jak przebyty uraz, zabiegi w zakresie ucha środkowego czy wewnętrznego. Po badaniu przedmiotowym obejmującym badanie otoneurologiczne realizowane są konsultacje i badania dodatkowe, w tym także badania obrazowe, których podstawowym zadaniem jest potwierdzenie przyjętej hipotezy bądź wykluczenie innych organicznych przyczyn zawrotów głowy – tłumaczy ekspert i omawia szczegółowo diagnostykę obrazową: tomografię komputerową, angiografię, rezonans magnetyczny, USG i RTG.

Dr Mariusz I. Furmanek przedstawia kilkanaście wybranych przypadków dokumentujących wartość tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w aspekcie diagnostyki organicznych powodów zawrotów głowy, skupiając się na obwodowych przyczynach zawrotów głowy.

Kłębczak Przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perlakiem Przetoka – perlak piramidy Obnażony kanał półkolisty górny Wady ucha wewnętrznego: IP2 Złamanie piramidy z kostnieniem Zanik nerwu VIII i jego składowych Odma błędnikowa Odma błędnikowa – nagłe zawroty i dysfunkcja implantu ślimakowego Choroba Meniere'a Zapalenie błędnika Nerwiak wewnątrzbłędnikowy Nerwiak przezbłędnikowy Nerwiak części przedsionkowej nerwu VIII Mikronerwiak nerwu przedsionkowego górnego Guz worka śródchłonki Udar niedokrwienny
Wykład „Diagnostyka obrazowa zawrotów głowy” został zaprezentowany podczas konferencji Pułapki w Neurologii Wydawnictwa Termedia (kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska).
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.