LEKARZ POZ
Choroby układu krążenia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Asocjacja Niewydolności Serca PTK o roli dapagliflozyny w leczeniu niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory

Źródło: mat prasowe ANS PTKardio
Redaktor: Maciej Chyziak |Data: 09.04.2021
 
 
„Opinia ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotycząca zastosowania dapagliflozyny w leczeniu niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory” - jest to dokument, w którym opisane zostały najważniejsze badania z zastosowaniem inhibitorów SGLT2 oraz wskazania do zastosowania dapagliflozyny.
Niewydolność serca (HF) to globalny problem zdrowotny nieodłącznie związany ze starzeniem się populacji ze współistniejącymi chorobami układu krążenia.

Niezaspokojone potrzeby
W Polsce na niewydolność serca choruje około 1,2 mln osób. Każdego roku umiera ponad 140 tys. chorych.
– Na przestrzeni ostatnich lat w diagnostyce i leczeniu pacjentów z niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory nastąpił znaczący postęp, którego konsekwencją była redukcja śmiertelności sercowo‑naczyniowej i całkowitej. Mimo tego przeżycie 5‑letnie w przebiegu niewydolności serca jest nadal gorsze od obserwowanego w niektórych typach nowotworów. Dlatego nadal istnieje zapotrzebowanie na nowe, skuteczne metody leczenia niewydolności serca – wyjaśnia prof. Jadwiga Nessler.

Nowe możliwości
W marcu 2021 roku na łamach czasopisma naukowego „Kardiologia Polska” opublikowano dokument pt. „Opinia ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotycząca zastosowania dapagliflozyny w leczeniu niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory”.

W dokumencie opisane zostały najważniejsze badania z zastosowaniem inhibitorów SGLT2 oraz wskazania do zastosowania dapagliflozyny według opinii ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dapagliflozyna początkowo była zarejestrowana w terapii cukrzycy. W listopadzie 2020 r. została zarejestrowana także w leczeniu osób z objawową przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Obecnie to jedyny lek z grupy inhibitorów SGLT2 zarejestrowany w tym wskazaniu.
– W wyniku analizy dowodów naukowych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności dapagliflozyny stosowanej w terapii pacjentów z niewydolnością serca, przedstawiliśmy stanowisko Asocjacji Niewydolności Serca uwzględniające uzupełnienie dotychczasowego schematu terapeutycznego o dapagliflozynę. Opracowana opinia ma charakter praktycznego przewodnika dla kardiologów i lekarzy innych specjalizacji zajmujących się terapią niewydolności serca – mówi prof. Jadwiga Nessler, kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii CMUJ Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Pawła II, pełnomocnik Zarządu Głównego PTK ds. Niewydolności Serca i Opieki Paliatywnej w Kardiologii.

W swojej najnowszej opinii eksperci Asocjacji Niewydolności Serca PTK podkreślają, że wyniki badań klinicznych DAPA-HF1 i EMPEROR-Reduced2 ujawniły zupełnie nowe podejście do leczenia niewydolności serca.

– Wnioski z badań uzasadniają stosowanie inhibitorów SGLT2 u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Ustanawiają nowy standard opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z obniżoną frakcją lewej komory i z pewnością znajdzie to przełożenie na praktykę kliniczną – uważa prof. Przemysław Leszek z Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przewodniczący Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Stanowisko ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca PTK uwzględnia dapagliflozynę jako nową opcję terapeutyczną dla wszystkich pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową. Jak zaznaczają eksperci, to obecnie jedyny lek z grupy inhibitorów SGLT2 wykazujący statystycznie istotne zmniejszenie zgonów zarówno z przyczyn sercowo-naczyniowych, jak i zgonów z dowolnej przyczyny.

link do pełnej treści stanowiska TU

1 - https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1911303
2 - https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022190
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe