Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Antybiotykoterapia nie pogarsza wyników chemioimmunoterapii w NDRP

Źródło: Annals of Oncology, opr. Katarzyna Stencel
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 01.09.2021
 
 
U chorych, u których dochodzi do neutropenii indukowanej chemioterapią bądź do gorączki neutropenicznej, można bezpiecznie stosować antybiotyki bez obaw o negatywny wpływ na wyniki leczenia. Potrzebne są dalsze prospektywne badania dotyczące wpływu antybiotykoterapii na mikrobiom jelitowy w tej grupie pacjentów.
Jak wskazują dane literaturowe, zastosowanie antybiotyków przed rozpoczęciem immunoterapii w II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca ma negatywny wpływ na jej skuteczność. W „Annals of Oncology” ukazała się praca dotycząca oceny wpływu wcześniejszej bądź jednoczasowej antybiotykoterapii na wyniki leczenia u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, którzy w I linii otrzymywali chemioimmunoterapię. W przeciwieństwie do immunoterapii w II linii leczenia wykazano, że w przypadku chemioimmunoterapii w I linii antybiotyki mogą być bezpiecznie stosowane bez obaw o negatywny wpływ na skuteczność leczenia przeciwnowotworowego.

Badacze przeanalizowali retrospektywnie dane pochodzące od 302 chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w IV stopniu zaawansowania leczonych w okresie od grudnia 2014 do października 2020 roku. Spośród włączonych chorych 71,5% stanowili byli palacze, a 20,2% obecni palacze. Chorzy z ekspresją PD-L1 ≥50% stanowili 25,2% chorych, z ekspresją PD-L1 od 1 do 49% obejmowali 27,9%, natomiast chorzy z ekspresją <1% stanowili 37,5%.

W analizie wieloczynnikowej wykazano, że chorzy otrzymujący wcześniej antybiotyki mają podobny czas przeżycia całkowitego jak chorzy niepoddawani antybiotykoterapii (overall survival, OS) – HR 1,42, 95% CI 0,91–2,22, p = 0,1207 i podobny czas wolny od progresji choroby (progression free survival, PFS) – HR 1,12, 95% CI 0,76–1,63; p = 0,5552. PFS i OS były podobne u chorych otrzymujących antybiotyki i nieotrzymujących niezależnie od stanu sprawności chorego. Nie stwierdzono również różnicy w zakresie odsetka odpowiedzi na leczenie (42,6% wobec 57,4% u chorych poddawanych antybiotykoterapii i nie). Brak różnicy w zakresie PFS, OS czy ORR był niezależny od czasu ekspozycji na antybiotyki (≥7 wobec <7 dni) oraz drogi podania antybiotyku (doustnie lub dożylnie).

Badacze podsumowali, że wcześniejsza antybiotykoterapia nie wpływa negatywnie na wyniki chemioimmunoterapii I linii u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. U chorych, u których dochodzi do neutropenii indukowanej chemioterapią bądź do gorączki neutropenicznej, można bezpiecznie stosować antybiotyki bez obaw o negatywny wpływ na wyniki leczenia. Jak podkreślili badacze, potrzebne są dalsze prospektywne badania dotyczące wpływu antybiotykoterapii na mikrobiom jelitowy chorych w trakcie chemioimmunoterapii.


Opracowanie: dr Katarzyna Stencel
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe