SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Benralizumab a szczepienie przeciw grypie - wyniki badania ALIZE
Źródło: DM/www.dovepress.com
Autor: Marta Koblańska |Data: 04.09.2018
 
 
Benralizumab jest humanizowanym, aflukozylowanym monoklonalnym przeciwciałem przeciwko interleukinie-5Rα, co skutkuje spadkiem aktywności eozynofili i tym samym tłumieniem odpowiedzi immunologicznej. Lek ten jest stosowany w leczeniu ciężkiej, niekontrolowanej astmy, w której zaostrzenia bywają groźne dla życia. Pacjenci z ciężką astmą nie są wolni od ryzyka zachorowania na grypę, które stanowi czynnik ryzyka wystąpienia zaostrzenia.
Z tego względu zespół amerykańskich badaczy zadał sobie pytanie, czy trzy dawki benralizumabu (pierwsze trzy dawki: 30mg s.c. co 4 tygodnie) modyfikują odpowiedź przeciwciał na szczepienie przeciw grypie u młodzieży i młodych dorosłych z umiarkowaną lub ciężką astmą?

ALIZE było randomizowanym, kontrolowanym badaniem fazy IIIb u pacjentów w wieku 12-21 lat przyjmujących wziewne kortykosteroidy w średniej lub dużej dawce oraz długo działające β2-mimetyki. Pacjenci otrzymywali benralizumab 30 mg lub placebo w tygodniach 0, 4 i 8, a także czterowalentne szczepienie przeciwko grypie (w 8. tygodniu). W 12. tygodniu badania wykonano testy oceniające odpowiedzi przeciwciał specyficznych względem antygenów zawartych w szczepionce (hamowanie hemaglutynacji (HAI) i test mikroneutralizacji (MN)).

W badaniu wzięło udział łącznie 103 pacjentów, przydzielonych losowo do grupy otrzymującej benralizumab (n = 51) lub placebo (n = 52). Nie odnotowano istotnie statystycznych różnic w odpowiedziach przeciwciał w testach HAI lub MN. Podwyższenie geometryczne średniej krotności HAI dla wszystkich badanych szczepów grypy wyniosło 3,3-4,2 dla benralizumabu i 3,4-3,9 dla placebo, z kolei dla testu MN 2,8-5,1 dla benralizumabu vs. 3,2-4,4 dla placebo. Ponad 4-krotny wzrost HAI w tygodniach 8. do 12. wystąpił u 44,0% -56.0% i 30.6% -49,0% pacjentów otrzymujących odpowiednio benralizumab i placebo.

Miano przeciwciał ≥40 w 12. tygodniu leczenia osiągnięto u 78,0% -100% przyjmujących benralizumab w porównaniu z 79,6% -100% w grupie otrzymującej placebo.

Badanie to udowadnia, iż benralizumab nie wpływa negatywnie na odpowiedź przeciwciał na sezonowe szczepienia przeciw grypie u młodzieży i młodych dorosłych z umiarkowaną i ciężką astmą.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe