SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Bezdech senny a hospitalizacje
Źródło: News-Medical.Net/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 16.04.2018
 
 
Badanie chorych z obstrukcyjną postacią bezdechu sennego sugeruję, że nie przestrzeganie ciągłej pozytywnej terapii presyjnej na drogi oddechowe CPAP jest związane z podwyższonym odsetkiem hospitalizacji.
Wyniki wskazują, że chorzy, którzy nie przestrzegali zasad terapii trzy razy częściej trafiali do szpitala w ciągu 30 dni z różnych przyczyn. Dwa razy częściej byli hospitalizowani z powodów sercowo-naczyniowych. Najczęstszą przyczyną było migotanie przedsionków.

Zdaniem badaczy, badanie sugeruje, że CPAP może być istotnym modyfikowalnym celem dla redukcji liczby hospitalizacji.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe