Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Brigatynib skuteczniejszy od kryzotynibu u pacjentów z NDRP z rearanżacją genu ALK
Źródło: DM/www.nejm.org
Autor: Marta Koblańska |Data: 08.10.2018
 
 
Przeżycie wolne od progresji było dłuższe w przypadku brigatynibu niż w przypadku kryzotynibu.
Niedrobnokomórkowy rak płuca niejednokrotnie pozostaje asymptomatyczny przez bardzo długi czas, co sprawia że diagnoza stawiana jest w momencie bardzo zaawansowanego procesu chorobowego. Z racji tego pojawiają się doniesienia o skuteczności kolejnych leków; jednym z nich jest kryzotynib, który wykazuje skuteczność w leczeniu NDRP z rearanżacją genu ALK. Czasami zdarza się, iż komórki nowotworowe wykazują oporność na ten lek i wtedy, zgodnie z EBM, skuteczne okazuje się zastosowanie brigatynibu. Z tego względu pojawiło się pytanie, który z leków jest bardziej skuteczny u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie otrzymali inhibitorów ALK? Odpowiedź pojawiła się na łamach The New England Journal of Medicine.
W randomizowanym badaniu III fazy 275 pacjentów (z zaawansowanym NDRP z rearanżacją genu ALK) przydzielono w stosunku 1:1 do otrzymywania brygatynibu w dawce 180 mg na dobę lub kryzotynibu w dawce 250 mg dwa razy na dobę. Głównym celem badaczy była ocena czasu przeżycia bez progresji; następnie oceniono obiektywną odpowiedź na leczenie oraz progresję/brak progresji przerzutów w OUN.

Okazało się, że przeżycie wolne od progresji było dłuższe w przypadku brigatynibu niż w przypadku kryzotynibu (szacunkowe 12-miesięczne przeżycie bez progresji 67% vs. 43%, p<0,001). Obiektywny wskaźnik odpowiedzi wyniósł 71% przy zastosowaniu brygatynibu i 60% u pacjentów otrzymujących kryzotynib. Badanie pokazało także, że częstość odpowiedzi u pacjentów z mierzalnymi zmianami wynosiła odpowiednio 78% i 29%. Co bardzo istotne (zwłaszcza biorąc pod uwagę ogólny stan zdrowia w badanej grupie chorych) nie odnotowano żadnych nowych objawów niepożądanych w obydwu grupach.

Rozpoczęły się także badania nad porównaniem skuteczności brigatynibu i alectinibu u pacjentów opornych na leczenie kryzotynibem. Link
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe