SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czy astma o wczesnym wieku zachorowania zwiększa ryzyko otyłości w dzieciństwie? Analiza połączonych 16 europejskich kohort.
Źródło: MKa/ERJ
Autor: Marta Koblańska |Data: 15.10.2018
 
 
Na całym świecie obserwuje się wzrost czestości występowania otyłości i astmy w wieku rozwojowym. Dotychczasowe badania wykazały, że dzieci otyłe mają zwiększone ryzyko rozwoju astmy. Mało poznana jest odwrotna zależność, czyli czy astma w wieku rozwojowym jest czynnikiem ryzyka rozwoju otyłości. Ten związek został ostatnio wykazany przez grupę naukowców z 8 krajów europejskich, którzy ocenili wpływ zachorowania na astmę do 4 roku życia na rozwój otyłości do 8 roku życia. Swoje wyniki opublikowali na łamach czasopisma European Respiratory Journal.
Badaniem objęto dane 21130 dzieci z Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wśród grup badawczej wyróżniono dzieci, które nie były otyłe i rozwinęły astmę, świsty przetrwałe lub katar alergiczny do 3-4 roku życia oraz ustalono, które z dzieci rozwinęły otyłość do 8 roku życia, a która część dzieci nie rozwinęła otyłości w ustalonym przedziale czasowym. Ponadto wyszczególniono grupę dzieci bez astmy, obecności świstów przetrwałych lub kataru alergicznego, które rozwinęły otyłość do 8 roku życia.

Dzieci ze zdiagnozowaną astmą miały zwiększone ryzyko rozwoju otyłości w porównaniu z dziećmi zdrowymi (HR = 1,66; 95% CI: 1,18-2,33). Dzieci z przetrwałymi świstami miały zwiększone ryzyko rozwoju otyłości w porównaniu z dziećmi, które nie miały świstów (HR = 1,51; 95% CI: 1,08-2,09).

Obserwowany związek między zwiększonym ryzykiem otyłości u dzieci z astmą nie jest do końca poznany. Autorzy w dyskusji przytoczyli badania, w których wykazano związek cytokin związanych z reakcją zapalną Th2, występującą w astmie i chorobach o podłożu alergicznym, które powodują akumulację tkanki tłuszczowej. Innym potencjalną przyczyną jest obserwowana obniżona aktywność fizyczna u dzieci z astmą oraz gorsza jakość snu. Ponadto istnieją badania wykazujące wzrost BMI u dzieci przyjmujących wysokie dawki wziewnych glikokortykosteroidów. Biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko rozwoju u dzieci z astmą, należy szczególnie dbać o aktywność fizyczną,
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe