SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czy dodanie sildenafilu do nintedanibu przynosi korzyści w leczeniu IPF? Wyniki badania INSTAGE
Źródło: DM/www.nejm.org
Autor: Marta Koblańska |Data: 05.11.2018
 
 
Nintedanib jest stosowany w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc, choroby o nieznanym podłożu, nieuchronnie prowadzącej do zgonu. Wieloośrodkowy zespół badaczy postanowił sprawdzić, czy dodanie sildenafilu (skutecznego m.in. w leczeniu nadciśnienia płucnego) do nintedanibu przyniesie korzyści pacjentom w zakresie redukcji nasilenia objawów choroby i poprawy jakości życia.
Do randomizowanego badania INSTAGE zakwalifikowano 274 pacjentów z DLCO co najwyżej 35% i przydzielono w stosunku 1:1 do otrzymywania (przez 24 tygodnie) 150 mg nintedanibu 2 razy na dobę i 20 mg sildenafilu 3 razy na dobę (grupa badawcza) lub do 150 mg nintedanibu 2 razy na dobę i placebo 3 razy na dobę (grupa kontrolna). Przed rozpoczęciem badania, jak i w 12 tygodniu pacjentom polecono wypełnić kwestionariusz SGRQ (St. George’s Respiratory Questionnaire), oceniający jakość życia i subiektywne nasilenie objawów - im wyższy wynik, tym większe nasilenie choroby. Badacze ocenili także bezpieczeństwo eksperymentalnej terapii.

W porównaniu z wynikiem przed rozpoczęciem badania nie odnotowano istotnie statystycznej różnicy w zakresie poprawy wyniku SGRQ w 12. tygodniu leczenia między grupą badawczą i grupą kontrolną. Dodanie sildenafilu do nintedanibu nie wiązało się ze spadkiem nasilenia duszności.

Mimo, że postępowanie okazało się bezpieczne (nie odnotowano bowiem wcześniej nieznanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem nintedanibu i sildenafilu), nie przyniosło pacjentom żadnych korzyści; w związku z tym wydaje się, że w grupie pacjentów z DLCO<35% takie postępowanie nie znajduje uzasadnienia.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe