Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy istnieje związek między COVID-19 a zanieczyszczeniem powietrza?

Autor: Justyna Daniliszyn
|
Podczas sesji Hot Topic na kongresie EAACI Digital Congress 2020 przedstawiono obserwacje iż zanieczyszczenie powietrza może mieć wpływ na pandemię COVID-19 poprzez zwiększenie podatności na SARS-CoV-2. Wnioski te zostały wysunięte przez Prof. Gennaro D'Amato (Neapol, Włochy).
Wiadomym jest iż dwutlenek azotu (NO2) lub ozon (O3) i respirabilny PM mogą modyfikować przepuszczalność błony śluzowej dróg oddechowych. W szczególności ekspozycja na drobną cząstkę PM lub najdrobniejsze cząstki sadzy może znacznie wzmocnić zapalenie wywołane przez wirus oddechowy, co może przynajmniej częściowo być spowodowane zmniejszoną zdolnością makrofagów do fagocytowania wirusa i wywoływania skutecznej odpowiedzi immunologicznej przeciwko infekcji.

Długoterminowa endemiczna ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza jest również odpowiedzialna za przewlekłe ogólnoustrojowe zapalenie u źródła chorób współistniejących, które zwiększają ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń i śmierci u pacjentów z COVID-19. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wirus SARS-CoV-2 i inne choroby układu oddechowego, takie jak POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) znajdują doskonałe „warunki” w cząstkach zanieczyszczeń powietrza i, w relacji liniowej, przetrwają dłużej i stają się bardziej agresywne w układzie odpornościowym już zaostrzonym przez te szkodliwe substancje.

„Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że te potencjalne korelacje można zmniejszyć poprzez ograniczenie wylesiania, poprzez redukcję starych nawyków, które zwiększają zanieczyszczenie powietrza i zmianę klimatu. To ważny temat dla przyszłości naszych krajów i naszej planety ”, mówi prof. Gennaro D 'Amato, Fellow European Respiratory Society (FERS), Fellow American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (FAAAAI), członek honorowy European Academy of Allergy and Clinical Immunology (FEAACI), przewodniczący World Allergy Organization Committee on Climate Change, Biodiversity and Allergic Respiratory Diseases.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.