SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czy teobromina pomaga w łagodzeniu skutków uporczywego kaszlu?
 
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, naukowcy przeprowadzili badanie, którego wyniki opublikowano w Journal of Thoracic Disease.
W randomizowanym, wieloośrodkowym, podwójnie ślepym i kontrolowanym placebo badaniu wzięło udział 289 osób skarżących się na uporczywy kaszel. Badani zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna z nich przez 14 dni przyjmowała teobrominę (BC1036) dwa razy dziennie, druga grupa przyjmowała placebo. Przed, w trakcie i po badaniu uczestnicy wypełniali kwestionariusz dotyczący jakości życia (związanej z kaszlem) – QOL, kwestionariusze dotyczące stopnia nasilenia kaszlu (skala VAS i LCQ) i testy wydajności płuc.

W momencie rozpoczęcia badania wynik na skali LCQ w grupie przyjmującej BC1036 był niższy (p<0,001) niż w grupie placebo, co – jak podkreślają badacze – wskazuje na znaczącą heterogeniczność między grupową. Po 14 dniach średnia zmian w LCQ była wyższa w grupie przyjmującej BC1036 [SD 2,4±3,5] w porównaniu do placebo [SD 2,2±3,0], ale wyniki nie były istotne statystycznie (p=0,60).

Na skali VAS nasilenie kaszlu zmniejszyło się w większym stopniu w grupie przyjmującej BC1036 (−12,2±23,28), niż w grupie placebo (−11,0±21,34), ale wynik ponownie nie był istotny statystycznie (p=0,688). Nie odnotowano znaczących zmian, jeśli chodzi o pomiary wydolności płuc, nie zaobserwowano też znaczących skutków ubocznych.

Naukowcy podkreślają, że badanie wykazało, że BC1036 jest dobrze tolerowane przez pacjentów. Choć w badaniach nie osiągnięto wyników istotnych statystycznie, to jednak zakres poprawy u pacjentów przyjmujących lek był większy, niż u pacjentów przyjmujących placebo.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe