Specjalizacje, Kategorie, Działy

Dupilumab skuteczny w leczeniu POChP

Udostępnij:

Era leków biologicznych w coraz większym stopniu przynosi korzyści pacjentom z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, o czym świadczą doniesienia a tegorocznego kongresu American Thoracic Society.

Dupilumab, w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne, które blokuje wspólny składnik receptorowy dla interleukiny-4 i interleukiny-13, kluczowych i głównych czynników wywołujących zapalenie typu 2, jest znany głównie z bardzo wysokiej skuteczności i bezpieczeństwa w leczeniu atopowego zapalenia skóry zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Przybywa silnych dowodów, że jego zastosowanie jest uzasadnione także u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i zapaleniem typu 2 oraz zwiększonym ryzykiem zaostrzenia, co przedstawiono na łamach The New England Journal of Medicine.

Międzynarodowy zespół naukowców z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Włoch przeprowadził randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, do którego zakwalifikowano 935 pacjentów z POChP, u których liczba eozynofili we krwi wynosiła 300 komórek na mikrolitr lub więcej; uczestników przydzielono losowo w stosunku 1:1 do otrzymywania dupilumabu w dawce 300 mg lub placebo co 2 tygodnie. Oceniono, jak wpłynie to na odsetek umiarkowanych lub ciężkich zaostrzeń w ciągu roku.

Roczna częstość występowania umiarkowanych lub ciężkich zaostrzeń wyniosła 0,86 w przypadku dupilumabu i 1,30 dla placebo. Dodatkowo wartość FEV1 (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela) zwiększała się od wartości początkowej do 12. tygodnia w przypadku dupilumabu (średnia zmiana metodą najmniejszych kwadratów wyniosła aż 139 ml) w porównaniu z placebo (średnia zmiana 57 ml); daje to aż 82 ml różnicy, po roku efekt utrzymywał się z różnicą 62 ml na korzyść leku biologicznego. Nie zaobserwowano natomiast istotnej różnicy między grupami w zmianie wyników SGRQ. Częstość występowania działań niepożądanych była podobna w obu grupach i zgodna z ustalonym profilem dupilumabu.

U pacjentów z POChP i zapaleniem typu 2 - na co wskazuje podwyższona liczba eozynofili we krwi - stosowanie dupilumabu wiąże się z mniejszą liczbą zaostrzeń i lepszą czynnością płuc. W świetle rosnącej liczby zachorowań na POChP szerokie stosowanie dupilumabu w tej grupie chorych wydaje się kwestią czasu.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.