SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
FIRS publikuje raport o chorobach płuc
 
Działy: Aktualności
Forum Międzynarodowych Towarzystw Układu Oddechowego FIRS, opublikowało raport o globalnych konsekwencjach chorób płuc. Raport podkreśla ogromny wpływ chorób płuc na zdrowie na świecie, w szczególności koncentrując się na POCHP, astmie, ostrych infekcjach dolnych dróg oddechowych, gruźlicy i raku płuc. Raport uwzględnia także rekomendacje dla światowych liderów odnośnie obciążenia chorobami płuc oraz dotyczącymi poprawy zdrowia.
Eksperci podkreślają globalne obciążenie zdrowotne chorobami płuc oraz wymieniają strategie obejmujące ograniczenie palenia, czyste powietrze miejskie, zrównoważoną energię, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz redukcję rozprzestrzeniania się infekcji. Celem FIRS jest zebranie 100 tys. podpisów profesjonalistów ochrony zdrowia, aby raport stał się przedmiotem uwagi WHO.

Aż pięć chorób płuc mieści się wśród najbardziej powszechnych przyczyn ciężkich schorzeń oraz zgonów na świecie. Według szacunków 65 mln ludzi na świecie choruje na umiarkowaną do ciężkiej POCHP, z czego 3 mln każdego roku umiera. Około 334 mln osób cierpi z powodu astmy, która jest najpowszechniejszą chorobą przewlekła wśród dzieci dotykającą aż 14 procent z nich. Zapadalność na astmę wzrasta. Od dekad ostre infekcje dolnych dróg oddechowych plasują się w grupie trzech pierwszych przyczyn zgonów oraz niesprawności zarówno u dorosłych jak i dzieci. Szacuje się, że rocznie 4 mln dzieci poniżej 5 roku życia umiera z tego powodu. Infekcje z powodu grypy zabijają między 250 a 500 tys. osób i kosztują między 71 a 167 mld dolarów rocznie. W 2015 roku 10,4 mln ludzi zachorowało na gruźlicę a 1,4 mln zmarło. Rak płuca zabija rocznie 1,6 mln osób.

W związku z tym FIRM rekomenduje m.in. zwiększenie świadomości społecznej oraz polityków, że zdrowie układu oddechowego jest kluczowe dla globalnego zdrowia a choroby płuc wieku dziecięcego mogą mieć długoterminowe negatywne konsekwencje dla zdrowia w wieku dorosłym, ograniczenie palenia tytoniu oraz zanieczyszczeń powietrza, promowanie równego dostępu do dobrej jakości ochrony zdrowia, do niedrogich leków, poprawienie wczesnego wykrywania chorób płuc oraz edukacji lekarzy, wystandaryzowanie monitoringu zachorowań oraz leczenia.

Raport
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe