Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Fluwoksamina we wczesnym leczeniu COVID-19

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Bogusz Soiński
|
Źródło: The Lancet
Wyniki randomizowanego badania klinicznego o akronimie TOGETHER wskazują, że zastosowanie fluwoksaminy u pacjentów z czynnikami ryzyka ciężkiego COVID-19 zmniejszyło ryzyko hospitalizacji z powodu tej choroby.
W poprzednich badaniach fluwoksamina wykazywała potencjalny efekt w leczeniu COVID-19. W brazylijskim randomizowanym badaniu klinicznym o akronimie TOGETHER wykorzystano ten lek w ambulatoryjnym leczeniu koronawirusa.

Badanie przeprowadzono w 11 ośrodkach w Brazylii. Zakwalifikowano do niego pacjentów co najmniej z jednym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Pacjenci w równych proporcjach zostali zrandomizowani do fluwoksaminy w dawce 100 mg dwa razy dziennie przez 10 dni lub do placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których doszło do hospitalizacji z powodu COVID-19 w ciągu 28 dni od randomizacji.

W sumie 741 pacjentów zostało zrandomizowanych do fluwoksaminy i 756 do placebo. Średnia wieku wyniosła 50 lat. W przypadku fluwoksaminy do hospitalizacji z powodu COVID-19 doszło u 11 proc. pacjentów, podczas gdy w grupie placebo u 16 proc. (RR = 0,68). Ponadto odnotowano 17 przypadków śmierci w grupie leczonej fluwoksaminą i 25 w grupie leczonej placebo, jednak różnica nie była istotna statystycznie (OR = 0,68; 95 proc. CI: 0,36–1,27).

Zastosowanie fluwoksaminy u pacjentów z czynnikami ryzyka ciężkiego COVID-19 zmniejszyło ryzyko hospitalizacji z powodu tej choroby.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński

CI – Confidence Interval (przedział ufności), OR – Odds Ratio (iloraz szans), RR – Relative Risk (ryzyko względne)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.