SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Infekcje wirusowe zwiększają ryzyko niepowodzeń terapeutycznych astmy u dzieci
 
Działy: Aktualności
Dzieci z zaostrzeniami astmy umiarkowanymi do ciężkich, które również zostały zainfekowane wirusami dróg oddechowych w szczególności wirusem syncytialnym, wirusem grypy oraz paragrypy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka nie odpowiadania na terapię astmy, wynika z badania opublikowanego w Pediatrics.
Wyniki pochodzą z największego w swoim rodzaju badania i sugerują, że dzieci z umiarkowanymi do ciężkich zaostrzeniami astmy mogą potrzebować różnego podejścia oraz bardziej intensywnej terapii.

Około 60-80 procent zaostrzeń astmy jest powodowanych patogenami dróg oddechowych jednak dotychczas badacze nie wiedzieli dokładnie które patogeny powodują problem.


Zdaniem badaczy, po raz pierwszy możliwe stało się rozwikłanie ryzyka braku odpowiedzi na leczenie astmy w razie obecności poszczególnych wirusów w szczególności grypy oraz rinowirusa. Zdaniem badaczy ponad 20 procentowe ryzyko absolutne niepowodzenia terapii przy przyczynach grypowych jest bardzo znaczące.

Wyniki również uwypuklają wagę prewencji przy wykorzystaniu szczepionki przeciw grypie. Autorzy badania zachęcają do ułatwienia dostępu do szczepień w klinikach leczenia astmy, dróg oddechowych oraz pediatrycznych. Zdaniem badaczy ryzyko, że przy infekcji wirusowej leczenie ratunkowe astmy nie przyniesie efektu jest wysokie.

W celu oszacowania efektów jakie niosą wirusy na siłę zaostrzeń astmy i ich leczenia, badacze przeanalizowali dane z badania DOORWAY, które zostało zaprojektowane w celu ewaluacji niepowodzeń terapeutycznych po standardowej terapii wziewnymi lekami rozszerzającymi oskrzela oraz systemowymi kortykosteroidami. Próba objęła 958 dzieci z zaostrzeniami umiarkowanymi do ciężkich, które trafiły do jednego z 5 kanadyjskich oddziałów ratunkowych w latach 2011-2013.

Naukowcy badali ciecze nosowo-gardłowe w kierunku obecności wirusów dróg oddechowych oraz bakterii atypowych oraz mierzyli ciężkość zaostrzeń astmy przy wykorzystaniu wystandaryzowanej skali oceny pediatrycznej dróg oddechowych. Niepowodzenie terapeutyczne było definiowane jako przyjęcie do szpitala, pobyt w oddziale ratunkowym dłużej niż 8 godzin lub nawrót astmy.

W sumie 61,7 procent dzieci miały wyniki pozytywne w kierunku przynajmniej jednego wirusa z przewagą rinowirusa a 16,9 procent doświadczyło niepowodzenia terapii. Wynik pozytywny nie był związany z cięższym zaostrzeniem, jednak dzieci z pozytywnym wynikiem miały 8,2 procent absolutnie wyższe ryzyko niepowodzenia terapeutycznego w porównaniu z dziećmi z wynikiem negatywnym.

Pośród dzieci zainfekowanych nierinowirusem, absolutne ryzyko niepowodzenia terapii wyniosło 25,4 procent, czyli 13,1 procent dostosowanego ryzyka w porównaniu z tymi bez infekcji patogenami. W zależności od typu wirusa, ryzyko niepowodzenia terapeutycznego wyniosło 21,4 procent dla wirusa syncytialnego, 37,5 procent dla grypy oraz 46,7 procent dla wirusów paragrypowych.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe