SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Inhalacja kwasem traneksamowym skuteczna w leczeniu krwioplucia
Źródło: DM/journal.chestnet.org/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 07.11.2018
 
 
Kwas traneksamowy jest skuteczny w leczeniu krwoplucia. Wynika to z badania, w którym chorzy otrzymywali 500 mg kwasu metodą inhalacji bezpośrednio do układu oddechowego. Poprawę zanotowano już po dwóch dniach leczenia. Objętość odkrztuszanej krwi spadała nawet o 96 procent.
Krwioplucie pojawia się w przebiegu wielu schorzeń pulmonologicznych i dla sporej grupy pacjentów stanowi bardzo niepokojący objaw. Z tego względu krwioplucie powinno być skutecznie leczone. Izraelscy badacze przeprowadzili zatem prospektywne, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą oceniające skuteczność kwasu traneksamowego podawanego metodą inhalacji. Dotychczas pojawiały się nieliczne doniesienia na temat skuteczności takiej postaci leku.

Do badania zakwalifikowano 47 pacjentów z odkrztuszaniem krwi w objętości <200ml/dobę oraz w stabilnym stanie klinicznym. 25 chorych otrzymywało 500 mg kwasu traneksamowego metodą inhalacji, a 22 sól fizjologiczną. Okazało się, że już po dwóch dniach stosowania w grupie, która otrzymywała lek odnotowano istotny spadek objętości odkrztuszanej krwi, a w 5. dobie leczenia objętość ta spadła aż o 96% (w porównaniu z 50 proc. w grupie kontrolnej; p<0,0005). Grupa leczona kwasem traneksamowym wymagała istotnie krótszego czasu hospitalizacji (5,7±2,5 dnia versus 7,8±4,6 dnia w grupie otrzymującej placebo; p=0,046). Co więcej, pacjenci z grupy, w której podawano lek znacznie rzadziej wymagali interwencji w celu hamowania krwioplucia, takich jak bronchoskopia czy embolizacja (0% kontra 18,2% w grupie kontrolnej; p=0,041).

W obu grupach nie odnotowano istotnych działań niepożądanych, a roczny okres obserwacji wykazał, że inhalacje kwasem traneksamowym zmniejszały częstość nawrotów krwioplucia (p=0,009). Tak wysoka skuteczność, także w zapobieganiu nawrotom oraz bezpieczeństwo stosowania sprawiają, że być może już wkrótce lek ten będzie rutynowo stosowany. Póki co jednak te bardzo obiecujące doniesienia muszą zostać potwierdzone w badaniach na znacznie większych populacjach chorych.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe