Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Kolejny dowód na skuteczność szczepień przeciwko grypie w zapobieganiu zaostrzeniom POChP
Źródło: DM/https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(18)32725-9/fulltext https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4106574/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24507833 https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2018/02/WMS-GOLD-2018-Feb-Final-to-print-v2.pdf
Autor: Marta Koblańska |Data: 16.01.2019
 
 
Około 40% kosztów leczenia POChP pochłaniają hospitalizacje, związane najczęściej z zaostrzeniami choroby, które z kolei prowadzą do pogarszania funkcji płuc. Z powyższych względów jak najbardziej zasadne jest zapobieganie zaostrzeniom; kanadyjscy naukowcy zbadali skuteczność szczepień przeciwko grypie w tym zakresie. Rezultat ich pracy ukazał się na łamach CHEST Journal.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego i według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia pochłania ona rocznie 3 miliony istnień ludzkich. Około 40% kosztów leczenia POChP pochłaniają hospitalizacje, związane najczęściej z zaostrzeniami choroby, które z kolei prowadzą do pogarszania funkcji płuc. Z powyższych względów jak najbardziej zasadne jest zapobieganie zaostrzeniom; kanadyjscy naukowcy zbadali skuteczność szczepień przeciwko grypie w tym zakresie. Rezultat ich pracy ukazał się na łamach CHEST Journal.

Przeanalizowano dane 4198 pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzenia POChP; każdemu z nich pobrano wymaz z nosogardzieli, a uzyskany materiał posłużył do badania PCR w kierunku obecności wirusa grypy.

Pacjenci zaszczepieni przeciwko grypie charakteryzowali się 38-procentową redukcją częstości hospitalizacji z powodu zaostrzenia wywołanego zachorowaniem na grypę w porównaniu z pacjentami niezaszczepionymi. Ponadto chorzy, którzy trafili do szpitala z powodu grypy częściej umierali w porównaniu z osobami z zaostrzeniem o innej etiologii (śmiertelność 9,7% versus 7,9%, p=0,047), istotnie częściej wymagali także opieki na oddziale intensywnej terapii (17,2% versus 12,1%, p<0,001). Analizy wykazały, że ryzyko zgonu pacjentów z POChP i zaostrzeniem wywołanym zachorowaniem na grypę podnoszą wiek >75 lat (OR 3,7), współistniejące choroby serca (OR 2,0), długi czas trwania choroby (OR 2,6) oraz obecność domowej tlenoterapii (OR 2,9).

Jest to kolejny dowód na skuteczność szczepień przeciwko grypie w zapobieganiu zaostrzeń POChP. Wytyczne GOLD 2018 także podkreślają ich skuteczność w redukcji śmiertelności i konieczności hospitalizacji na OIT. Przypominamy także o szczepieniach przeciwko pneumokokom w omawianej populacji; eksperci GOLD zalecają szczepienie 23-walentną szczepionką przeciwko pneumokokom chorym <65. roku życia i FEV1 <40% oraz tym z chorobami współistniejącymi.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe