Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

MZ opublikowało zalecenia dotyczące opieki nad uczniami m.in. z astmą oskrzelową i AZS

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Monika Stelmach
|
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole.
Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie opiekę w szkole nad uczniem przewlekle chorym lub z niepełnosprawnością sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. W celu zapewnienia możliwie najlepszej opieki współpracują one z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Zadaniem rodzica jest przekazanie dyrektorowi szkoły istotnych danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Uczeń powinien mieć zapewnione odpowiednie odżywianie oraz stosowanie adekwatnych do rozwoju psychoruchowego sposobów postępowania. Natomiast podawanie leków w szkole przez jej pracowników może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą oraz na podstawie upoważnienia przez rodzica.

Ministerstwo Zdrowia szczegółowo określiło też zasady postępowania z uczniami z alergią i anafilaksją. M.in. mowa jest o tym, że w przypadkach opisanych w niniejszych zaleceniach należy odizolować ucznia od źródła alergenu. Kiedy dojdzie do anafilaksji, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego oraz powiadomić rodzica ucznia. Jeśli jednak sytuacja tego wymaga (wskazania opisane w dokumencie) uczeń albo osoby do tego upoważnione mogą podać adrenalinę.

W dokumencie znalazły się też wytyczne dotyczące zachowania w przypadku nagłego napadu astmy oskrzelowej, które mogą prowadzić do całkowitej niewydolności oddechowej. Poza wezwaniem zespołu ratownictwa medycznego oraz powiadomienia rodzica ucznia należy sprawdzić, czy dziecko posiada przy sobie leki przepisane przez lekarza do podania w napadzie astmy – jeżeli tak, to należy je podać zgodnie z zaleceniem. Jeżeli brak jest dokładnych zaleceń, w miarę dostępności zaleca się zaaplikować uczniowi 2 wdechy salbutamolu (100 mcg/dawkę) bezpośrednio z inhalatora albo przez komorę pośrednią z maską lub ustnikiem w odstępie 10–20 sekund.

W przypadku nagłych objawów alergicznego nieżytu nosa i ewentualnie towarzyszącego zapalenia spojówek, w miarę dostępności należy zastosować jedną dawkę leku przeciwhistaminowego w formie syropu, kropli lub tabletek.

Resort określił też zasady postępowania w przypadku zaostrzenia AZS lub nasilenia świądu w przebiegu AZS. I tak m.in. w miarę dostępności zaleca się podanie leków według zaleceń lekarza prowadzącego, zgodnie z informacją uzyskaną od rodziców ucznia.

Jak zauważa w dokumencie Ministerstwo Zdrowia, pokrzywka, świąd, zmiany skórne są najczęstszymi i pierwszymi objawami anafilaksji. Należy ucznia obserwować i w wypadku zaostrzenia objawów postępować jak w przypadku anafilaksji.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole.pdf.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.