SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Mepolizumab nie dla chorych na POCHP?
Źródło: Medscape/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 30.07.2018
 
 
Komitet FDA odpowiedzialny za leki pulmonologiczne głosował przeciw rekomendowaniu mepolizumabu w terapii redukcji zaostrzeń POCHP.
Lek jest przeciwciałem monoklonalnym obniżającym dojrzewanie eozynofilii poprzez hamowanie interleukiny 5 i zapobieganiu jej reakcji z receptorem IL5. Wcześniej FDA zaaprobowała lek w leczeniu ciężkiej astmy z fenotypem eozynofilowym.

Lek jest podawany podskórnie w dawce 100 mg. W obu schorzeniach poziom eozynofilii jest podwyższony, ale w POCHP ma mniej jasne znaczenie. Komitet ekspertów został poproszony o przedyskutowanie roli eozynofilii w podgrupie chorych na POCHP.

Głosowanie poprzedziła więc dyskusja na temat bezpieczeństwa oraz efektywności danych z dwóch badań klinicznych. Oba były międzynarodowe, randomizowane, podwójnie-zaślepione.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe