Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Nie tylko dym tytoniowy zwiększa częstość zaostrzeń POChP
Źródło: Damian Matusiak/https://bmcpulmmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12890-019-0833-7 https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2018/11/GOLD-2019-v1.7-FINAL-14Nov2018-WMS.pdf
Autor: Marta Koblańska |Data: 09.04.2019
 
 
Nie ma istotnej statystycznie różnicy w częstości zaostrzeń między osobami z małą ekspozycją na dym tytoniowy i dużą na zanieczyszczenie oraz z dużą na dym tytoniowy i małą na zanieczyszczenie, co oznacza porównywalną szkodliwość dymu powstającego ze spalania paliw kopalnych i palenia papierosów.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego, wiążąca się z postępującą utratą jego funkcji. W przebiegu choroby dochodzi do zaostrzeń, niekiedy ciężkich; wytyczne Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease jako jeden z elementów prewencji (jakże groźnych) zaostrzeń rekomendują zaprzestanie palenia papierosów. Czy zaostrzenia w równym stopniu mogą być powodowane przez zanieczyszczenie powietrza? Na to pytanie postarali się odpowiedzieć naukowcy z Seoul National University Hospital.

Zbadano, czy ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza powstałe wskutek spalania drewna lub węgla drzewnego jest w porównywalnym stopniu szkodliwe do ekspozycji na dym tytoniowy w zakresie indukowania umiarkowanych do ciężkich zaostrzeń POChP. W początkowych analizach matematycznych wykazano, że narażenie na zanieczyszczone powietrze trwające powyżej 25 lat jest porównywalne z efektem 10 paczkolat w wywiadzie. Podzielono badanych na cztery kategorie w oparciu o powyższe wartości graniczne: mała ekspozycja na tytoń i zanieczyszczenie (107 pacjentów, grupa 1.), mała ekspozycja na tytoń, duża na zanieczyszczenie (40 pacjentów, grupa 2.), duża ekspozycja na tytoń, mała na zanieczyszczenie (631 pacjentów, grupa 3.) i duża ekspozycja na tytoń i zanieczyszczenie (255 pacjentów, grupa 4.).

Okazało się, że nie ma istotnej statystycznie różnicy w częstości zaostrzeń między osobami z małą ekspozycją na dym tytoniowy i dużą na zanieczyszczenie oraz z dużą na dym tytoniowy i małą na zanieczyszczenie, co oznacza porównywalną szkodliwość dymu powstającego ze spalania paliw kopalnych i palenia papierosów (aRR 1,03, p=0,921). Ponadto czas do pierwszego umiarkowanego lub ciężkiego zaostrzenia nie różnił się znacząco między badanymi czterema grupami.

Łatwo się domyślić, gdzie znaleźć dym powstały ze spalania drewna lub węgla drzewnego. W okresie zimowym w wielu domach spala się drewno, latem powszechnym zwyczajem jest grillowanie. Tak pozornie błahe kwestie mogą jednak w dużym stopniu przyczyniać się do utraty zdrowia.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe