Specjalizacje, Kategorie, Działy

Otyłość i nadwaga pogarszają jakość życia pacjentów z PAH

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Karolina Gawarzewska
|
Źródło: Healio.com
Według naukowców z Annals of the American Thoracic Society otyłość i nadwaga wpływają niekorzystanie na jakość życia, zdrowia oraz samopoczucie i są związane ze zwiększonym ryzykiem hospitalizacji pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym.
Naukowcy przeanalizowali 767 osób dorosłych z PAH (średni wiek 57 lat; 75% kobiet; 68% rasy białej pochodzenia innego niż Latynosi) z prospektywnego, wieloośrodkowego rejestru Pulmonary Hypertension Association. Mediana czasu obserwacji pacjentów w rejestrze wynosiła 527 dni. 40% z nich miało otyłość, a 33% nadwagę. Pacjenci z otyłością częściej mieli idiopatyczne PAH. Naukowcy zbadali związek między kategoriami wagi, a jakością życia związaną ze stanem zdrowia, hospitalizacją i przeżyciem bez przeszczepienia.

Pacjenci z nadwagą i otyłością mieli gorszą jakość życia związaną ze zdrowiem, która utrzymywała się w czasie (P <0,001), zgodnie z wynikami uzyskanymi w Short Form-12 i emPHasis-10.

Badacze zaobserwowali trend w kierunku zwiększonej częstości hospitalizacji wśród pacjentów z nadwagą (współczynnik zapadalności [IRR] = 1,34; 95% CI, 0,94-1,92) i otyłością (IRR = 1,33; 95% CI, 0,93-1,89) w porównaniu z pacjentami z normalną wagą.

Badacze odnotowali mniejsze ryzyko przeszczepu lub zgonu wśród pacjentów z nadwagą (HR = 0,45; 95% CI, 0,25-0,8) i otyłością (HR = 0,39; 95% CI, 0,22-0,7) w porównaniu z pacjentami z prawidłową masą ciała.

Zdaniem naukowców otyłość ogranicza możliwość oceny stanu zdrowia i może ukrywać obrzęk kończyn dolnych lub wodobrzusze. W związku z tym pojawia się hipoteza, że pacjenci z nadwagą i otyłością z PAH mogą być trudniejsi w leczeniu ambulatoryjnym, co może skutkować większą liczbą hospitalizacji.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.