Specjalizacje, Kategorie, Działy

Rosną koszty opieki nad pacjentami z POChP

Udostępnij:

Cytując klasyka, by wygrać wojnę, potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze, pieniądze. Podobną analogię można zastosować do walki z chorobami, a znaczenie tego faktu podkreśla najnowsza publikacja z prestiżowego „The Chest”.

POChP jest chorobą postępującą, która powoduje utrzymujące się objawy ze strony układu oddechowego, takie jak trudności w oddychaniu, przewlekły kaszel i wytwarzanie plwociny. Okresowe zaostrzenia powodują skrócenie średniej długości życia oraz zwiększoną zachorowalność na inne choroby, zwiększoną śmiertelność i rodzi ogromne koszty. Skuteczne strategie leczenia, z uwagi na rozpowszechnienie choroby, muszą opierać się o wydajny system opieki zdrowotnej - a to wymaga nakładów finansowych.

Za oceanem finansowanie opieki zdrowotnej przybiera inną formę niż w Polsce, jednak nie zmienia to faktu, że pacjenci z POChP wymagają stosowania leków, wykonywania badań (niekiedy drogich), wizyt lekarskich i hospitalizacji - a to główne składowe kosztów. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych policzyli, jak zmienią się wymagane nakłady finansowe na opiekę nad pacjentami z tą chorobą.

Korzystając z krajowych baz danych z lat 2016 - 2019 oszacowano trendy co do wydatków związanych z POChP, a następnie prognozowano, jak będą się one kształtować w latach 2020 - 2029. Łącznie uwzględniono 4135 osób chorych na POChP; większość osób charakteryzowało się dodatkowo innymi chorobami przewlekłymi. Ogółem w 2019 roku koszty leczenia związane z POChP po uwzględnieniu cech demograficznych i 19 chorób współistniejących oszacowano na 31,3 miliarda dolarów amerykańskich (przy czym szacunki dla poszczególnych stanów, a więc miejsc o różnym klimacie i jakości powietrza, wykazały duże zróżnicowanie). Według szacunków krajowe koszty leczenia POChP wzrosną do zawrotnej sumy 60,5 miliarda dolarów w 2029 roku (!), co oznacza niemal podwojenie kosztów.

Powyższe dane można w różnym stopniu interpolować na inne kraje zachodnie, gdzie obciążenie społeczeństwa POChP także jest wysokie; stąd możemy się spodziewać, że i u nas koszty będą rosnąć, co już na tym etapie powinno skłonić menedżerów opieki zdrowotnej do działań.


 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.