Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Sotorasib obiecującym lekiem w niedrobnokomórkowym raku płuca

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Fundacja Alivia
Tagi: NDRP, sotorasib
Na tegorocznej światowej konferencji dotyczącej raka płuca (World Conference on Lung Cancer) zaprezentowano wyniki badania klinicznego II fazy CodeBreaK 100. Pokazały one one, że pacjenci z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z mutacją KRAS G12C wykazują odpowiedź na leczenie sotorasibem.
Mutacje w genie KRAS są jednymi z najczęstszych zmian genetycznych w niedrobnokomórkowym raku płuca. Występują one u niemal 30 proc. pacjentów z NDRP. Najczęstszą mutacją genu KRAS w NDRP jest natomiast KRAS G12C. Obserwuje się ją u niemal 13 proc. pacjentów chorujących na ten typ nowotworu. Obecnie nie jest jednak dostępne skuteczne leczenie celowane dla KRAS-pozytywnych pacjentów z NDRP, dlatego wielkie nadzieje wiąże się z nowym lekiem.

Skuteczność sotorasibu w porównaniu ze standardową chemioterapią zostanie zweryfikowana w obecnie prowadzonym badaniu III fazy. Może to być pierwszy skuteczny lek blokujący nieprawidłowe białko KRAS, co uniemożliwia komórkom nowotworowym dalszy wzrost i podziały.

Wyniki badania CodeBreaK 100
Do badania zostało włączonych 126 pacjentów z zaawansowanym NDRP, potwierdzoną obecnością mutacji KRAS G12C, bez przerzutów do mózgu. U pacjentów tych nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu 2 lub 3 linii leczenia: anty-PD-1/PD-L1, chemioterapią opartą na platynie lub leczeniu celowanym w przypadku pacjentów EGFR-, ALK- lub ROS1-pozytywnych. Pacjenci otrzymywali sotorasib średnio przez 12 miesięcy.

U 80.6% pacjentów osiągnięto satysfakcjonującą kontrolę choroby – 37.1% pacjentów wykazało całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie, a 43.5% pacjentów stabilizację choroby. Mediana czasu wolnego od progresji choroby wyniosła 6.7 miesięcy. Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie wyniosła 10 miesięcy.

Autorzy badania ocenili sotorasib jako dobrze tolerowany przez pacjentów. Ciężkie działania niepożądane wystąpiły u 25 leczonych sotorasibem i były to: podwyższony poziom enzymów wątrobowych, biegunka oraz zapalenie płuc. 9 pacjentów musiało przerwać leczenie sotorasibem z powodu skutków ubocznych terapii.

Dostępność dla pacjentów
Lek sotorasib nie został jeszcze dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej ani Stanach Zjednoczonych, nie jest więc on dostępny komercyjnie. Obecnie prowadzone jest badanie kliniczne III fazy CodeBreak 200, w którym zostaną ostatecznie ocenione bezpieczeństwo i skuteczność leku w porównaniu z chemioterapią docetakselem. Badanie prowadzone jest w wielu ośrodkach europejskich, w tym w 3 polskich – Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz w Lublinie.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.