Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Tenofowir i emtrycytabina w leczeniu COVID-19

Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 23.08.2021
 
 
Zastosowanie tenofowiru i emtrycytabiny w łagodnym COVID-19 może przyspieszać proces zdrowienia i skracać czas do negatywnego wymazu w kierunku SARS-CoV-2 – wynika z francuskich badań.
Wyniki raportów z badań obserwacyjnych wskazywały, że zastosowanie tenofowiru oraz emtrycytabiny zmniejszało ryzyko infekcji SARS-CoV-2 oraz ciężkiego COVID-19. Na łamach „EClinical Medicine” opublikowano rezultaty francuskiego randomizowanego badania klinicznego drugiej fazy dotyczącego zastosowania tenofowiru i emtrycytabiny w leczeniu łagodnego COVID-19.

Do badań przeprowadzonych w dwóch francuskich szpitalach włączono osoby, u których czas od wystąpienia objawów wynosił nie więcej niż siedem dni. Pacjentów z rozpoznaną infekcją SARS-CoV-2 w równych proporcjach randomizowano do tenofowiru i emtrycytabiny oraz standardowego postępowania lub do samego standardowego postępowania (badanie typu open-label). Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana miana wirusa po 4 i 7 dniach.

Do każdego z ramion badania zrandomizowano po 30 osób. Różnica czasu pomiędzy początkiem objawów a włączeniem do badania wyniosła 4 dni. W grupie interwencyjnej odnotowano istotne zmniejszenie miana wirusa w wymazie w siódmym dniu od randomizacji w porównaniu z grupą kontrolną. Nie odnotowano ciężkich powikłań związanych z leczeniem.

Zastosowanie tenofowiru i emtrycytabiny w łagodnym COVID-19 może przyspieszać proces zdrowienia i skracać czas do negatywnego wymazu w kierunku SARS-CoV-2. Być może wyniki badania staną się podstawą do przeprowadzenia dalszych obserwacji dotyczących zastosowania tego połączenia w COVID-19.


Autor notatki: lek. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.