SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Terapia skojarzona z atezolizumebem poprawia szanse chorych
 
Działy: Aktualności
Dodając atezolizumab do kombinacji bewacyzumabu, karboplatyny oraz paklitakselu oferuje chorym z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca lepszą szansę czasu wolnego od progresji choroby oraz dłuższe przeżycie całkowite, wynika z nowego badania obejmującego 692 pacjentów.
Mediana czasu wolnego od progresji wyniosła 8,3 miesiące z lekiem wobec 6,8 miesięcy bez leku. Szansę na życie bez progresji w ciągu 12 miesięcy miało 36,5 procent chorych przyjmujących atezolizumab oraz 18 procent nie stosujących leku. Mediana przeżycia całkowitego pośród chorych z dzikim typem genotypu wyniosła 19, 2 miesiąca wobec 14,7. Odsetek chorych, którzy przeżyli 24 miesiące ukształtował się na poziomie 43,4 procent z lekiem wobec 33,7 procent bez leku.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe