Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Uwaga na środki dezynfekujące - zwiększają ryzyko POChP

Źródło: DM/JAMA
Autor: Marta Koblańska |Data: 23.10.2019
 
 
Dobrze udokumentowanym czynnikiem (i bardzo silnym) czynnikiem ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest palenie papierosów. Jak wynika z publikacji w The JAMA ryzyko rośnie także przy przewlekłej ekspozycji na środki dezynfekujące.
Zespół badaczy z Francji Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych dokonał analizy danych 73 262 pielęgniarek biorących udział w badaniu NHS II, trwającego od 1989 roku i w którym co 2 lata uczestniczki wypełniają odpowiednie kwestionariusze. Włączono te z nich, które są jeszcze czynne zawodowo oraz które do roku 2009 nie miały stwierdzonej POChP. Mediana wieku badanej populacji wyniosła 54,7 lat.

W sumie u 582 badanych kobiet doszło do wystąpienia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Wykazano, że cotygodniowe stosowanie środków dezynfekujących do czyszczenia powierzchni (narażenie u 16 786, tj. 22,9% uczestniczek) i do czyszczenia instrumentów medycznych (narażenie u 13 899, tj. 19,0%) było istotnie związane z występowaniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (HR odpowiednio 1,38 i 1,31). Takie wyniki uzyskano przy uwzględnieniu płci statusu palenia, pochodzenia etnicznego i wskaźnika masy ciała. Najbardziej szkodliwymi środkami okazały się aldehyd glutarowy, nadtlenek wodoru, środki na bazie alkoholu i czwartorzędowe związki amoniowe. Powyższe zależności występowały niezależnie od statusu palenia tytoniu oraz obecności astmy.

Według autorów badania powyższe wyniki wskazują na potrzebę opracowania strategii zmniejszania narażenia na środki dezynfekujące zwłaszcza wśród personelu medycznego, które pozostaną kompatybilne z kontrolą zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej. Sugerują także, że należałoby wdrażać inne środki, bardziej przyjazne dla zdrowia.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe