SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Witamina D, wiążąc białko VTDB, staje się nowym biomarkerem stopnia zaawansowania naczyniakowatości limfatycznej
Źródło: ERJ/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 29.11.2018
 
 
Badacze brytyjskiego Narodowego Centrum Naczyniakowatości Limfatycznej LAM oraz amerykańskiego Instytutu Serca, Płuc i Krwi zidentyfikowali witaminę D, która wiążąc białko VTDB, jest nowym biomarkerem stopnia zaawansowania naczyniakowatości limfatycznej oraz efektów klinicznych uzyskiwanych w leczeniu tego schorzenia.
Niższe poziomy VTDB wiązały się z postępującą chorobą (utratą >50ml rocznie objętości wydechowej na sekundę FEV1 w czasie kwalifikacji do badania).

Naczyniakowatość limfatyczna jest rzadką chorobą płuc, która dotyka prawie głównie dziewczynki i potem kobiety. Chorobę powoduje hiperproliferacja tzw. komórek LAM, które najprawdopodobniej odpowiadają za niszczenie otaczającego płuca miękiszu gąbczastego, prowadząc do m.in. pogarszania się funkcji płuc. Trudno jednocześnie stwierdzić, jakie kobiety znajdują się w grupie najwyższego ryzyka.

Pełna treść artykułu.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe