Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na występowanie zespołu nakładania astmy i POChP

Autor: Monika Stelmach |Data: 07.04.2021
 
 
Tagi: astma, POChP
Badania pokazują, że zanieczyszczenia środowiska odgrywają istotną rolę w zachorowalności na zespół nakładania astmy i POChP. Ma to związek między innymi z alergenami. Dlatego ważne jest rozpoznanie ryzyka z tym związanego, określenie fenotypu astmy oraz odczulanie w razie potrzeby, a także stosowanie wytycznych leczenia zespołu.
Na rozwój i zaostrzenia astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) mogą wpływać zanieczyszczenia występujące zarówno w środowiskach wiejskich, jak i miejskich – wynika z prezentacji badań na dorocznym spotkaniu Amerykańskiej Akademii Alergii, Astmy i Immunologii.

– Zanieczyszczenia powietrza miejsko-wiejsko-zawodowe lub czynniki alergizujące wpływają na astmę, a astma i POChP nakładają się na siebie – powiedziała w swojej prezentacji dr Jill A. Poole, kierownik działu alergologii i immunologii w University of Nebraska Medical Center w Omaha.

Global Initiative for Asthma (GINA) po raz pierwszy opisała zespół w 2015 r. jako „trwałe ograniczenie przepływu powietrza z kilkoma cechami zwykle związanymi z astmą i kilkoma cechami zwykle związanymi z POChP” i nazywała go zespołem nakładania się astmy i POChP. W 2017 r. Wspólne warsztaty American Thoracic Society / National Heart, Lung and Blood Institute nakreśliły luki w wiedzy na temat nakładania się astmy i POChP, stwierdzając, że „nie stanowią one pojedynczej odrębnej jednostki chorobowej”.

Dr Jill A. Poole wyjaśniła, że interakcja pacjenta ze środowiskiem miejskim, wiejskim i zawodowym może dodatkowo wpływać na chorobę. – Ważne jest rozpoznanie ryzyka zawodowego, które można zaobserwować zarówno w środowisku miejskim, jak i wiejskim, a które może przyczyniać się do nakładania się astmy i POChP – mówiła dr Poole.

W badaniu z udziałem 6040 mężczyzn i kobiet z astmą mieszkających w Kanadzie u 630 (10,4 %) występował zespół nakładania się astmy i POChP, a zwiększone zanieczyszczenie powietrza zwiększa prawdopodobieństwo nakładania na siebie astmy i POChP (iloraz szans 2,78; 95% przedział ufności 1,62 -4,78). Osoby te doświadczyły częstszych wizyt na oddziałach ratunkowych i zwiększonej śmiertelności.

W innym badaniu przeprowadzonym w Kanadzie, obejmującym kobiety z Ontario w ramach badania przesiewowego raka piersi, 1705 z 4051 kobiet chorych na astmę miało również POChP. Chociaż zanieczyszczenie powietrza nie zwiększało ryzyka nakładania na siebie astmy i POChP, istniał związek między wskaźnikiem masy ciała, niskim poziomem wykształcenia, mieszkaniem na wsi i paleniem.

W swojej prezentacji dr Poole wymieniła wiele czynników wpływających na zaostrzenia tych chorób oraz zespołu nakładania, m.in. antygeny o dużej masie cząsteczkowej, takie jak mąka zbożowa, łupież zwierzęcy, lateks, psyllium, produkty przetwarzania kraba i enzymy, a także antygeny o niskiej masie cząsteczkowej, np. izocyjaniany, drewno, antybiotyki, kleje, epoksydy, produkty kalafonii i barwniki.

Poole zauważyła, że nie ma terapii dedukowanej zespołowi nakładania astmy i POChP, ale ważne jest, aby w pełni scharakteryzować fenotyp poszczególnych pacjentów i rozważyć, czy objawy alergii mogą być leczone.

W przypadku pacjentów z objawami zarówno astmy, jak i POChP, u których występuje wysokie prawdopodobieństwo astmy, należy traktować chorobę jakby to była astma, ale klinicyści powinni przestrzegać zaleceń dotyczących leczenia POChP GINA GOLD, dodając do nich długo działające beta-agonisty (LABAs ) i długo działających antagonistów muskarynowych (LAMA) w razie potrzeby, ale unikając LABA i / lub LAMA bez stosować kortykosteroidy wziewne i unikać kortykosteroidów doustnych. Lekarze powinni weryfikować metody leczenia pacjentów z astmą i objawami POChP co 2-3 miesiące, aby zobaczyć, jaka jest ich reakcja na zastosowaną terapię i co należy ewentualnie zmienić.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe