Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Współwystępowanie w rodzinie astmy oraz cukrzycy typu 1

Źródło: 10.1001/jamanetworkopen.2020.0834 /Mikołaj Kamiński
Autor: Aleksandra Lang |Data: 23.04.2020
 
 
Współwystępowanie chorób autoimmunologicznych i atopowych jest zjawiskiem znanym lekarzom, jednakże niewiele wiadomo o czynnikach, które decydują o tych współzależnościach. Na łamach JAMA Network Open ukazały się wyniki szwedzkiego badania kohortowego, w którym przeanalizowano współwystępowanie w rodzinach astmy i cukrzycy typu 1.
W badaniu przeanalizowano dane prawie 1,3 miliona dzieci, z czego 51% stanowili chłopcy. Dane uzyskano ze szwedzkich rejestrów obejmujących dzieci urodzone w latach 2001-2013. Spośród analizowanej kohorty prawie 122 tys. (9,5%) dzieci chorowało na astmę, podczas gdy 3812 (0,3%) na cukrzycę typu 1.

Obie choroby zaobserwowano u 494 dzieci, co stanowiło 0,4% wszystkich przypadków astmy i 13% wszystkich przypadków cukrzycy typu 1. Astma diagnozowano średnio wcześniej (w wieku 3,0 ± 2,8 lat) w porównaniu z cukrzycą typu 1 (5,9 ± 3,3 lat). Dzieci z astmą miały zwiększone ryzyko zachorowania w przyszłości na cukrzycę typu pierwszego (HR = 1,16; 95% CI: 1,06 – 1,27); jednakże dzieci z cukrzycą typu 1 nie miały zwiększonego ryzyka rozwoju astmy w przyszłości. Co ważne, rodzeństwo dzieci z astmą miało zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 1 oraz podobnie rodzeństwo dzieci z cukrzycą typu 1 miało zwiększone ryzyko zachorowania na astmę.

Wyniki badania wskazują, że częstsze współwystępowanie astmy i cukrzycy typu 1 w rodzinach. Co ważne, związek ten może mieć charakter sekwencyjny: astma może poprzedzać cukrzycę typu pierwszego. Do tego rodzeństwo chorego dziecka ma zwiększone ryzyko zachorowanie na jedną z tych chorób. W przyszłych badaniach należałoby rozstrzygnąć jaki jest wpływ czynników genetycznych, a jaki czynników środowiskowych które decydują o rodzinnych współzależnościach.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe