SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zanieczyszczenia komunikacyjne mogą powodować IPF
 
Działy: Aktualności
Ostre zaostrzenia i pogorszenie przebiegu idiopatycznego włóknienia płuc IPF są związane z narażeniem na ozon, dwutlenek azotu, a co szczególnie ma znaczenie to to, ze zanieczyszczenia powietrza mogą również wpływać na zasięg występowania IPF.
Autorzy pracy w European Respiratory Journal przebadali związek między przewlekłym narażeniem na ozon oraz dwutlenek azotu z aerodynamiczną średnicą <10 μm (PM10) a występowaniem IPF w północnych Włoszech w latach 2005-2010. Dzienne przewidywania koncentracji PM10 uzyskano na podstawie modelu czasoprzestrzennego, a godzinna koncentrację ozonu i dwutlenku azotu z mieszanych stacji monitorujących. Wykorzystując niedostosowane modele, przyrost 10 µg·m−3 w koncentracji dwutlenku azotu był związany ze wzrostem miedzy 7,93 procent a 8,41 procent odsetka wystąpienia IPF w zależności od pory roku. Zdaniem badaczy, choć badanie potrzebuje potwierdzenia, wyniki wskazują na potencjalny związek między zanieczyszczeniami komunikacyjnymi a rozwojem IPF.

Więcej informacji tutaj
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe