Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zastosowanie osocza ozdrowieńców u pacjentów z COVID-19 – wyniki metaanalizy

Źródło: doi:10.1001/jama.2021.2747 ; op. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 05.05.2021
 
 
Od początku pandemii spore nadzieje wiązano z zastosowaniem osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19. Pierwsze doniesienia były bardzo pozytywne, jednak konfrontacje osocza ozdrowieńców z placebo lub z samym standardowym postępowaniem ostudziły entuzjazm badaczy. Nie udało się wykazać istotnych korzyści.
Na łamach „JAMA" ukazał się przegląd systematyczny z metaanalizą podsumowujący wyniki randomizowanych badań klinicznych, w których oceniano stosowanie ozdrowieńców w leczeniu COVID-19.

Do analizy włączono badania, w których osocze było skonfrontowane z placebo lub standardowym postępowaniem w leczeniu COVID-19. Autorzy do 29 stycznia 2021 znaleźli cztery zrecenzowane randomizowane badania kliniczne obejmujące łącznie 1060 pacjentów i sześć randomizowanych badań klinicznych obejmujących w sumie 10722 pacjentów, które w momencie wyszukiwania prac nie zostały jeszcze zrecenzowane.

Analizując jedynie zrecenzowane badania, zastosowanie osocza ozdrowieńców nie wpływało na śmiertelność do wszystkich przyczyn (RR=0,93; 95% CI: 0,63-1,38). Gdy włączono wszystkie dziesięć randomizowanych badań klinicznych, również nie wykazano istotnego wpływu na śmiertelność ze wszystkich przyczyn (RR=1,02; 95% CI: 0,92-1,12). Nie stwierdzono również, aby w zrecenzowanych badaniach osocze ozdrowieńców miało wpływ na długość hospitalizacji lub ryzyko konieczności stosowania wentylacji mechanicznej u pacjentów z ciężkim COVID-19.

Wyniki randomizowanych badań klinicznych dotyczących zastosowania osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 nie wykazują istotnych korzyści w zakresie przeżywalności oraz ciężkości przebiegu choroby.Uzasadnienie miało jedynie podawanie osocza ozdrowieńców z wysokim mianem przeciwciał w ciągu krótkiego czasu po rozpoznaniu COVID-19.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe